Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 239 

 

Hämeenlinna hallinto-oikeuden lausunto- ja asiakirjapyyntö, valitus Kausalan Lämpö Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan omistusjärjestelyjä koskevasta päätöksestä ja sen johdosta oikaisuvaatimukseen annetusta vastauksesta.

 

Kunnanhallitus 12.12.2022 § 239  

73/02.05.00/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta on saapunut 30.11.2022 lausuntopyyntö

Iitin kunnanhallitukselle, jossa se kehottaa tehdyn valituksen johdosta antamaan lausunnon. Valitus on tehty Iitin kunnanhallituksen 3.10.2022 § 169 päätöksestä koskien Kausan Lämpö Oy:n omistusjärjestelyä kaukolämpöliiketoiminnan osalta ja sen johdosta tehtyyn oikaisuvaatimukseen annetusta vastauksesta 7.11.2022 § 192.

 

Valituksessa vaaditaan kunnanhallituksen päätöstä kumottavaksi, päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä sekä valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista.

 

Lausunnossa tulee antaa selostus asiasta, vastata oikeudenkäynnin

osapuolen esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausua

esitetystä selvityksestä.

 

Lausuntoon on liitettävä alkuperäisinä tai jäljennöksinä valituksenalaisen

päätöksen perusteena olevat asiakirjat sekä muutoksenhaunalaisen päätöksen tekoaikana voimassa ollut hallintosääntö.

 

Lausunto ja asiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään

2.1.2023.

 

Liite: Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. (Valmistuu kokoukseen mennessä ja toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille erikseen ennen kokousta).

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Siiri Mertakorpi ja Antti Kankkunen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Ptk tark.