Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 238


 

 

Kuntakantelun siirto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle

 

Kunnanhallitus 12.12.2022 § 238  

244/00.01.03/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on siirtänyt 6.11.2022 kirjatun kuntakantelun Iitin kunnanhallituksen käsiteltäväksi.  Kuntakantelu koskee vailla asuntoa olevan henkilön asumisen järjestämistä ja Iitin vuokratalojen toimintaa tässä asiassa. Kantelussa on kuitenkin myös nimetty Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimintoja, joille järjestämisvastuun nojalla kuuluu muun muassa asunnottomille tarjottavien sosiaalihuollon palvelujen järjestäminen.

 

Kunnan vuokrataloyhtiö ei kuntaomistuksestaan huolimatta ole toimija, jolla on velvollisuus ryhtyä kantelussa viitattuihin toimiin ilman niitä edeltäviä sosiaalihuollon päätöksiä silloin, kun vuokra-asumisen edellytykset eivät muutoin täyty. Kunnanhallituksella ei myöskään voi katsoa olevan toimivaltaa velvoittaa yhtiötä asukasvalinnoissa tai tehdä sosiaalihuollon piiriin kuuluvia päätöksiä henkilöä koskevissa asioissa.

 

Kantelun voidaan tulkita koskevan ensisijaisesti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimintaa ja tästä on informoitu Aluehallintovirastoa. Aluehallintovirasto on todennut, että kunnanhallitus voi niin harkitessaan siirtää asian edelleen toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle.

 

Kuntakantelukirjelmä on sen sisältämien henkilökohtaisten tietojen vuoksi salainen (Julkisuuslaki 621/1999 § 24 kohdat 23 ja 25).             

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää siirtää kantelun järjestämisvastuun siirron nojalla toimivaltaiselle viranomaiselle Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.