Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 240


 

 

Iitin kunnan lausunto KymiRing Oy:n saneerausohjelmaehdotuksesta

 

Kunnanhallitus 12.12.2022 § 240  

3/03.05.00.04/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

 

 

Selvittäjäksi määrätty asianajaja Klaus Marjamäki on 18.11.2022 toimittanut käräjäoikeudelle ehdotuksensa KymiRing Oy:n saneerausohjelmaksi. Käräjäoikeus on varannut asianosaisille tilaisuuden antaa kirjallinen lausuma saneerausohjelmasta 15.12.2022 mennes, mistä selvittäjä on toimittanut Iitiin kuntaan kirjeen 24.11.2022.

 

Käräjäoikeuden päätös ja saneerausselvittäjän saatekirje ovat liitteinä.

 

Saneerausohjelmaehdotus liitteineen sekä niistä ilmenevät tiedot ovat salassa pidettäviä saneerauslain 14 §:n nojalla. "Yrityssaneerauslaki 14 § Salassapitovelvollisuus Selvittäjä, velkojatoimikunnan jäsen tai velkoja, näiden palveluksessa oleva henkilö taikka näiden käyttämä avustaja tai asiantuntija ei saa luvatta ilmaista tai käyttää yksityiseksi hyödykseen velallisen taloudellista asemaa, liikesuhteita taikka yritys salaisuutta koskevia seikkoja, jotka hän on menettelyn yhteydessä saanut tietoonsa."

 

Saneerausohjelmaehdotuksessa esitetään TakSL 5 § ja TakSL 10 §:n nojalla takaisinsaantia koskevan vaatimuksen esittämistä Iitin kunnalle maksetun yhteensä 1,4 miljoonan euron summan osalta niin, että Iitin kunta ja/tai A.Ahlström Kiinteistöt velvoitettaisiin palauttamaan varat KymiRing Oy:lle.

 

Takaisinsaantivaatimus on saapunut Iitin kunnalle 2.12.2022 ja yksityiskohtaiset toimenpiteet sen johdosta käsitellään erillisenä asiana.

 

Iitin kunnan lausunto saneerausohjelmaehdotuksesta valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä ja esitellään kokouksessa.

 

Liite: Lausunto saneerausohjelmaehdotuksesta (osittain salassapidettävä, Yrityssaneerauslaki (47/1993) § 14)

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Iitin kunnan KymiRing Oy:n saneerausohjelma koskevan lausunnon liitteen mukaisena.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkitttin, että Tatu Lintukangas poitui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

 

 Merkittiin, että Siiri Mertakorpi toimi pöytäkirjantarkastajana tämän asian käsittelyn.

Ptk tark.