Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 241 

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden täydennyspyyntö 22.11.2022, Iitin kunnan valitus varauspäätöksestä Tukes 12.10.2022, elementX Finland Oy

 

Kunnanhallitus 12.12.2022 § 241  

242/14.00.00/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta on saapunut 22.11.2022 päivätty täydennyspyyntö Iitin kunnan tekemään valitukseen 7.11.2022 § 191 Tukes:n varauspäätöksestä 12.10.2022.

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on varannut Iitin kunnalle tilaisuuden täydentämään valitusta esittämällä selvityksen siitä, millä perusteella Iitin kunnalla katsotaan olevan oikeus valittaa kysymyksessä olevassa asiassa.

 

Täydennys on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 13.12.2022. Täydennyspyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä ja ratkaisemista.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus ilmoittaa, että valitusoikeus katsotaan olevan valituskirjelmässä ja alla mainituin perustein:   

- Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan velvollisuutena on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kuntalaki huomioon ottaen jo ko. kaivoslain mukainen varausilmoituksen hyväksymispäätös aiheuttaa kunnalle, kunnan eri viranomaisille välittömiä vaikutuksia, koska on mm. tarkasteltava varausilmoituksen vaikutuksia mahdolliset jatkotoimenpiteet huomioon ottaen. Kunnan tulee tarkastella kaavoitusta ja muuta maankäyttöä nykytilanteessa ja tulevaisuudessa.

- Kunnan tulee huomioida varausilmoituksen vaikutus asukkaidensa hyvinvointiin ja alueen elinvoimaan. Kunnan tulee tarkastella ja toteuttaa edellytysten luominen kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien osalta varausilmoitukseen liittyen (tiedotus, osallistaminen). Kunnan/ympäristönsuojeluviranomaisen tulee tarkastella varausilmoituksen ympäristönsuojeluun liittyviä vaikutuksia.

- Kunnan tulee tarkastella varausilmoituksen vaikutusta kunnan elinkeinotoimintaan, työpaikkaliikenteeseen, asuntotuotantoon ym. sellaisiin asioihin liittyen. Edellä mainitut tarkastelut, kuten alussa todettiin, käsittävät varausilmoituksen vaikutukset myös mahdolliset jatkotoimenpiteet huomioon ottaen, koska kunnan toiminnan tulee olla suunnitelmallista.

- Kunta eri viranomaisineen valvoo yleistä etua kuntalain ja muiden lakien perusteella. Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 3 §:n mukaan kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Saman lain 6 §:ssä on lueteltu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Seppo Lehtinen esitti Marko Eklundin kannattamana lisäksi seuraavaa:

"Kuntalaisten keräämässä nettiadressissa on nimiä 2345. Lisäksi, niin kauan kuin kaivoshankevarauksen juridinen uhka on olemassa tai voimassa, on kaikkien kiinteistöjen arvon alenema konkreettinen ja vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen kauppaan sekä ko. alueen kaiken kattavaan kiinnostukseen. Joten on täysin kohtuutonta, ettei varauksen nykyinen haltija peru ko. alueen varausta, vaikka on ilmoittanut julkisesti, että kyseinen varausalue laajoine vesistöineen ja vapaa-ajan asutuksen alueineen ei heitä kiinnosta nykytilanteessa millään tasolla. Eikä ko. alueella ole tarkoitus aloittaa edes koeporaustoimintaa."

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi kunnanhallituksen puheenjohtaja tiedusteli voiko kunnanhallitus hyväksyä ehdotetun lisäyksen yksimielisesti. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen sekä esitetyn lisäyksen yksimielisesti.

Merkittiin, että Harri Hoffren poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

 

Ptk tark.