Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 242


 

 

Kuolinpesän omaisuuden hakeminen Valtiokonttorilta

 

Kunnanhallitus 12.12.2022 § 242  

254/02.05.02/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

 

Valtiokonttori on ilmoittanut mahdollisuudesta hakea 28.3.2022 Iitissä

kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi Iitin kunnalle.

Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän

omaisuutta luovutettavaksi kunnalle.

 

Henkilöllä ei ole perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen

omaisuutensa on tullut perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Valtion

oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori.

 

Hakemus omaisuuden luovuttamisesta Iitin kunnalle on pyydetty

toimittamaan Valtiokonttorin kirjaamoon 28.2.2023 mennessä.

 

Kunnan tulee ilmoittaa hakemuksessaan jokin sosiaalinen tai kulttuuriin

liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Käyttötarkoituksen on hyvä olla

tarpeeksi yleisluontoinen. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella eikä

omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu tarveharkintaan.

 

Perukirja ja ilmoitus mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta ovat

nähtävillä kokouksessa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus 1. hakea Iitissä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuutta Iitin kunnalle
2. valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan täyttämään ja toimittamaan
hakemuksen Valtiokonttoriin;
3. esittää omaisuuden käyttötarkoitukseksi kuntalaisten digitaalista asiointia tukevien palvelukanavien ja fasiliteettien kehittämisen osana kirjastopalveluja

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.