Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 56


Liite 1 Kaavoituskatsaus_kaavoitusohjelma_2023_luonnos_280223

 

 

Kaavoituskatsaus 2023 ja kaavoitusohjelma 2023 - 2027

 

 

 

Elinympäristövaliokunta 07.03.2023 § 10 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, p. 0404854037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Asian selostus Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran

 vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja

 lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään

 vähäisiä (kaavoituskatsaus).

 

 Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja toimet, joilla on välitöntä

 vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja

 toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä

 edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.

 Kaavoituskatsauksella ja siitä tiedottamisella edistetään kuntalaisten ja

 muiden osallisten mahdollisuuksia osallistua eri kaavojen valmisteluun

 ja esittää niistä mielipiteensä. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen

 tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

 

 28.2.2023 päivätty vuoden 2023 kaavoituskatsaus-luonnos on laadittu siten, että se sisältää kaavoitusohjelman v. 2023 - 2027.

 

 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan tekninen johtaja vastaa

 kaavoitusasioiden valmistelusta sekä kaavoituskatsauksen laatimisesta ja

 ylläpidosta. Hyväksymisestä päättää kunnanhallitus.

 

Oheismateriaali: kaavoituskatsaus- ja kaavoitusohjelma-luonnos 28.2.2023

 

Valiokunnan ohjaus Elinympäristövaliokunta totesi, että laadittu luonnos on hyvä ja ohjasi, että kaavoituskatsauksesta ja -ohjelmasta tulee tiedottaa kunnassa myös sisäisesti henkilöstölle.

 

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 27.03.2023 § 56  

266/10.02.02/2023  

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 2023 sekä sen sisältämän kaavoitusohjelman. Kaavoituskatsaus annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Jari von Becker poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Ptk tark.