Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 57


Liite 2 Iitin hankealue-esitys kartta
Laajakaistahankeen toteuttaminen 2023

 

 

Laajakaistahankkeen toteuttaminen 2023

 

Kunnanhallitus 27.03.2023 § 57  

137/00.01.05/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

 

Valtion laajakaistatukiohjelman tavoitteena on parantaa nopeiden, vähimmäisnopeudeltaan saapuvassa liikenteessä 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s, kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuutta. Laajakaistaverkkojen rakentaminen kohdentuu alueille, joille yhteydet eivät rakennu markkinaehtoisesti. Laajakaistatukiohjelman rahoitus tulee EU:n Suomelle myöntämästä elpymisrahasta, jota on käytettävissä 37 miljoonaa euroa.

 

Laajakaistatukiohjelman hankkeiden edellytyksistä ja rahoituksen hakemisesta on säädetty laissa laajakaistarakentamisen tuesta ja valtioneuvoston asetuksessa kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa.

 

Traficom teki keväällä 2022 Päijät-Hämeen kuntien ja maakuntaliiton pyynnöstä laajakaistatuen edellyttämät markkina-analyysit nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiselle tukikelpoisista alueista kunnissa. Markkina-analyysin tekeminen on edellytys laajakaistatuen hakemiselle. Hankkeiden toteutuksen kilpailutus on laissa määrätty maakuntaliiton tehtäväksi.

 

Iitin kunnalla on ollut käytössä alueen markkina-analyysien tulokset sekä alustavat tiedot laajakaistarakentamisen toteutettavuusanalyysistä. Iitissä on aiemmin toteutettu Sitikkala-Säyhtee-Lyöttilä hankealue ja toteuttamatta ovat Etelä-Iitin ja Vuolenkosken alueet, joille nyt esitetään kohdistettavaksit laajakaistatukihankkeet Iitissä.

 

Tämän jälkeen hankkeen valmistelu ja päätöksenteko etenevät seuraavasti:

 

.          maakuntaliito julistaa hankealueille laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi siten, että haku on auki vähintään 4 viikkoa ja hakumenettelyn on kaikille avoin, tasapuolinen ja syrjimätön.

.          maakuntaliitto valitsee tukea hakeneiden joukosta toteuttajan, joka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin.

.          kunta päättää omarahoitusosuudesta.

.          valittu toteuttaja tekee tukihakemuksen Traficomille, joka tekee hakemuksen pohjalta tukipäätöksen.

 

Käytännössä rakentaminen voinee alkaa parhaimmillaan loppuvuodesta 2023, mikäli hankkeelle löytyy toteuttaja. Hankkeen kustannukset saadaan selville vasta toteuttajan valinnan yhteydessä ja kunnalla on mahdollisuus vetäytyä hankkeesta, mikäli kustannustaso ylittää käytettävissä olevan omarahoitusosuuden.

 

Iitin kunnan talousarviossa 2023 ja taloussuunnitelmassa 2024-2025 on varattu vuosille 2024-2025 yhteensä 160 000 euron määräraha 8% rahoitusosuutta varten.

 

Liitteenä on markkina-analyysin pohjalta valmisteltu esitys Iitin kunnan  tukikelpoisiksi hankealueiksi (rajaukset suuntaa-antavia).

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää maakuntaliitolle liitteen mukaiset Vuolenkosken ja Etelä-Iitin alueet kiinteiden yhteyksien rakentamisen hankealueiksi ja pyytää käynnistämään niitä koskevan kilpailutuksen. Kunta tekee lopullisen päätöksensä hankkeeseen osallistumisesta toteuttajan valinnan jälkeen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.