Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 134 

 

Työvoimapalveluiden järjestämismalli TE24-uudistuksessa

 

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 134  

51/14.07.00/2022  

 

Kaupunginhallitus päättää, että Lahden kaupunki jatkaa TE2024 -valmistelun edistämistä elinvoima- ja työllisyysjaoston 21.11.2022 päätöksen mukaisesti. Tässä mallissa maakunnallinen työllisyyden hoito järjestetään kahden toimijan toimesta, Lahden kaupunki järjestäisi palvelut itse ja Päijät-Hämeen muut kunnat muodostaisivat oman työllisyysalueen. Erikseen määritellyissä rajapinnoissa työllisyysalueet tekevät sopimuksiin pohjautuvaa yhteistyötä.

 

Osana valmisteluaan Lahden kaupunki laatii myös vaihtoehtoisen yhden järjestäjän mallin. Tällöin Lahti toimisi vastuukuntana koko maakunnan lakisääteisille TE-palveluille. Lahti vastuukuntana- mallissa muodostettava maakunnallinen työllisyysalue perustuu reunaehtoihin, jotka mahdollistavat Lahden ja koko Päijät-Hämeen elinvoiman ja työllisyyden positiivisen kehittymisen sekä riittävät resurssit. Muiden Päijät-Hämeen kuntien toivotaan osoittavan kiinnostuksensa yhden alueen järjestäjän malliin 15.6.2023 mennessä.

 

Osana kokonaisvalmistelua Lahden kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen mahdollisuuden siitä, että valtioneuvosto voi päättää käyttää vahvistettuun lakiin 380/2023 (16 §) liittyvää ns. perälautapykälää kevään 2024 aikana. Toteutuessaan tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että valtioneuvoston päätöksen perusteella Päijät-Hämeessä olisi vuonna 2025 joka tapauksessa vain yksi työllisyysalue, jonka vastuukuntana Lahti keskuskaupunkina todennäköisesti toimisi.

 

Oheismateriaalina Lahden kaupunginhallituksen pöytäkirjan 22.5.2023 ote §175.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Iitin kunnanhallitus päättää vastata Lahden kaupunginhallituksen tiedusteluun kiinnostuksesta yhden alueen järjestäjän malliin seuraavasti:

TE2024 valmistelua on tehty tähän mennessä pääosin kahden työllisyysalueen mallin mukaisesti. Kun keskustelussa tuli esiin, että yhden alueen järjestäjän malli voisi olla mahdollista toteuttaa suhtautui Iitti asian kartoittamiseen myönteisesti. Iitin kunnanhallitus on vastannut puheenjohtajafoorumin puheenjohtajan lähettämiin kysymyksiin ja ilmaissut vastauksessaan pitävänsä yhden työllisyysalueen mallia perusteltuna mm. resurssinäkökulmasta, mutta sillä reunaehdolla, että mallista ja siihen liittyvistä ehdoista syntyy yhteisymmärrys Päijät-Hämeen kuntien kesken. Puheenjohtajafoorumissa 26.5.2023 esitellyn vastausyhteenvedon perusteella yhtenäistä tahtotilaa yhden työllisyysalueen malliin ei kuntien kesken ole. Näin Iitin kunta näkee parhaimmaksi valmistella alkuperäisen suunnitelman mukaisesti varsinaisesti ja ensisijaisesti kahden työllisyysalueen mallia, jossa Lahden kaupunki muodostaa yhden järjestämisalueen ja muut kunnan Hollola vetoisesti muodostavat toisen järjestämisalueen.

Huomioiden kuitenkin Lahden kaupunginhallituksen päätöksessäkin mainitun ns. perälautapykälän voi olla tarkoituksenmukaista tarkastella samalla kevyesti yhden alueenjärjestäjän mallia ja sen yhteydessä erityisesti niitä toimintoja, jotka ovat kahden alueen mallissa perusteltuja järjestää järjestämisalueiden kesken sopimuspohjaisessa yhteistyössä. Vaikka vaihtoehtoisen yhden järjestäjän mallin pääasiallisena laatijana toimisi Lahden kaupunki, tulisi sen valmistelu olla avointa ja vuorovaikutteista myös muiden kuntien sekä toisen työllisyysalueen valmistelutehtävissä olevien viranhaltijoiden suuntaan.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.