Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 133


 

 

Koulukuljetusten kilpailutus syksy 2023-2025

 

 

 

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 93 

 

 

 

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja: Jari von Becker, puh. 040 4833 732, jari.vonbecker@iitti.fi

 

 

   Koulukuljetusreittien 1, 2, 3 ja 5 sopimus päättyy 3.6.2023. Kuljetussopimusten jatkaminen optiolla linjalla 3 ja 5 ei ollut mahdollista. Lisäksi avattiin vielä linja 15.

 

Kilpailutus koulukuljetusten hankintaan käynnistettiin 1.3.2023. Arvioitu kokonaisarvo kaikkien kuljetusten osalta arvonlisäverottomana oli 350 000,- euroa.

 

Hankinta koskee ajanjaksoa 1.8.2023 - 1.6.2025. Tämän lisäksi hankinta sisältää option 1+1 vuoden jatkosta.

 

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouskilpailussa käytetään avointa hankintamenettelyä. Tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut ehdottomat (tekniset) ja laadulliset vähimmäisehdot sekä ovat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Hankintailmoitus julkaistiin Cloudia-hankintapalvelun kautta, mistä se välittyi HILMA-järjestelmään. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 24.4.2023 klo 23.59. Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset sekä tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tuli esittää Cloudia -hankintapalvelun kautta.

 

Tarjouskilpailussa otettiin laatutekijät huomioon ehdottomien vaatimusten lisäksi myös pisteytyksessä. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset pisteytettiin hinnan ja laadun perusteella. Pisteytyksessä laatutekijänä on otettu huomioon aikaisempi kokemus tarjoajien palveluista. Hinta pisteytettiin laskukaavalla: alin annettu tarjoushinta jaettuna tarjouksen hinnalla kerrottuna 70 pisteellä. Laatupisteitä sai seuraavasti:

 

aikaisempi kokemus yhteistyöstä ongelmitta 10 p

ei aikaisempaa kokemusta yhteistyöstä 5 p

jos ongelmia ja reklamoitu 1-2 kertaa 3 p

jos paljon ongelmia ja reklamoitu yli 2 kertaa 0 p

 

Iitin kunnan hankintaohjeen ja määriteltyjen hankintarajojen mukaan päätöksen tämän suuruisesta kuljetushankinnasta tekee kunnanhallitus.

 

Määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista on 25.4.2023 tehty avauspöytäkirja.

 

Koulukuljetusreittien 1,2,3,5, ja 15 osalta saapui 8 yhtiön jättämää tarjousta. Tarjouksen jättivät HopLog Oy, Kasiksen Liikenne Oy, Kymen Charterline Oy, Mattilan Liikenne Oy, Rolly Uusimaa Oy, Savonlija Oy, Tiirismaan Liikenne Oy ja Triviabus. 

 

 

 

 

Hankinnan valmistelusta ja kilpailutuksesta on vastannut sivistystoimenjohtaja Jari von Becker.

 

 Oheismateriaali:

-          tarjouspyyntö

-          tarjousvertailu 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:
1. valita tarjousvertailun perusteella reitille 1 Kasiksen Liikenne Oy:n tarjouksen mukaisella 49,77 euron hinnalla.
2. valita tarjousvertailun perusteella reitille 2 Kasiksen Liikenne Oy:n tarjouksen mukaisella 49,77 euron hinnalla.
3. valita tarjousvertailun perusteella reitille 3 Kasiksen Liikenne Oy:n tarjouksen mukaisella 48,77 euron hinnalla.
4. valita tarjousvertailun perusteella reitille 5 Kasiksen Liikenne Oy:n tarjouksen mukaisella 49,77 euron hinnalla
5. valita tarjousvertailun perusteella reitille 15 Kasiksen Liikenne Oy:n tarjouksen mukaisella 49,77 euron hinnalla

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Janne Aalto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 133  

46/02.06.01/2022  

 

 

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja: Jari von Becker, puh. 040 4833 732, jari.vonbecker@iitti.fi

 

Kasiksen Liikenne Oy voitti tarjoushinnan ja laatupisteytyksen yhteisvaikutuksen perusteella maaliskuussa 2023 kilpailutettujen viiden kooulukuljetuslinjan kilpailutuksen

 

Kasiksen Liikenne Oy on ilmoittanut kirjeitse, ettei se pysty toteuttamaan kaikkia tarjoamaansa viittä linjaa mm. autojen saatavuuden vuoksi, Tarkentavan neuvottelun jälkeen he sitoutuvat huolehtimaan kolmen linjan liikennöinnistä.

 

Rolly Uusimaan kanssa käytiin neuvottelut 30.5.2023. He tulivat tarjouskilpailussa toiseksi ja he jättivät tarjouksen kaikkiin viiteen linjaan. He olivat halukkaita ottamaan jäljelle jääneet kaksi linjaa.

 

Rolly Uusimaa teki tarjouksen 47,87 hinnalla. Pisteyksen perusteella se tuli toiseksi tuolla hinnalla. Tämän perusteella yhtiö sitoutuu toteuttamaan liikennöinnin tarjoushinnallaan.

 

 

Hinta on edullisempi kuin Kasiksen Liikenne Oy:n. Hankinnassa ei synny tarvetta vaatia hyvitystä Kasiksen Liikenne Oy:ltä.  

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Kasiksen Liikenne Oy:n kolmen koulukuljetuslinjan toteuttajaksi. Kahden muun linjan hoitajaksi kunnanhallitus hyväksyy Rolly Uusimaa Oy:n heidän tarjouksessa esittämällä 47,87 hinnalla.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.