Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 143 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö kunnanvaltuuston päätöksestä 21.6.2022 § 29, Kausalan Lämpö Oy:n omistusjärjestelyt kaukolämpöliiketoiminnan osalta

 

Kunnanhallitus 15.08.2022 § 143  

73/02.05.00/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta on saapunut 8.8.2022 lausuntopyyntö

Iitin kunnanhallitukselle, jossa se kehottaa tehdyn valituksen johdosta antamaan lausunnon. Valitus on tehty Iitin kunnanvaltuuston 21.6.2022 § 29 päätöksestä koskien Kausan Lämpö Oy:n omistusjärjestelyä kaukolämpöliiketoiminnan osalta.

 

Valituksessa vaaditaan kunnanvaltuuston päätöstä kumottavaksi, päätöksen täytäntöönpanon kieltamista sekä valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista.

 

Lausunnossa tulee antaa selostus asiasta, vastata oikeudenkäynnin

osapuolen esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausua

esitetystä selvityksestä.

 

Lausuntoon on liitettävä alkuperäisinä tai jäljennöksinä valituksenalaisen

päätöksen perusteena olevat asiakirjat sekä muutoksenhaunalaisen päätöksen tekoaikana voimassa ollut hallintosääntö.

 

Lausunto ja asiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään

7.9.2022.

Liite: Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. (Valmistuu kokoukseen mennessä ja toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille erikseen ennen kokousta).

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Siiri Mertakorpi ja Antti Kankkunen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).