Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 144 

Valtionosuudet 2022, muutospäätökset

 

Kunnanhallitus 15.08.2022 § 144  

104/02.03.01.01/2022  

 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 5 §:n

mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista

valtionosuus perusteista:

1) 1 §:n § momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisista

kustannuksista ja

2) syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen

kunnan lisäosien määräytymisperusteista.

 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta euromäärä, joka saadaan, kun kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 6-13 §:ien mukaisesti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta vähennetään 56 §:ssä tarkoitettu kunnan oma

rahoitusosuus. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan 26-28 §:ssä

tarkoitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten

kotiseutualueen kunnan lisäosat.

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään

peruspalvelujen valtionosuuslain seitsemännessä luvussa tarkoitetuilla erillä.

 

Näitä ovat

1. verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus,

2. verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen muutoksen

neutralisointi kunta-valtiosuhteessa,

3. vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus,

4. työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen

valtionosuudessa,

5. vuoden 2015 työmarkkinauudistukseen liittyvä tasaus,

6. veroperustemuutoksien huomioonottaminen valtionosuudessa,

7. maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto,

8. perustoimeentulotuen KELA siirtoon liittyvä vähennys,

9. kilpailukykypakettiin liittyvä vähennys,

10. eläketukeen liittyvä vähennys sekä

11. määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja

lisäykset.

 

Kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 §:n mukaan

kunnille myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä

(tasauslisä tai tasausvähennys). Tasauspäätös otetaan huomioon valtion

osuuden lisäyksenä tai vähennyksenä päätettäessä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta.

 

 

Valtiovarainministeriö on antanut 8.7.2022 päätöksen kunnan

peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien

verotulomenetysten korvausten muutoksista vuonna 2022 (VN/32353/2021).

 

Kohta 1

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäys liittye perusopetuslain muuttamiseen

 

Valtion vuoden 2022 toisen lisätalousarvion mukaan kunnan peruspalveluiden valtionosuuteen lisätään 146 000 euroa liittyen 11. 3.2022 vahvistettuun lakiin perusopetuslain muuttamisesta (163/2022).

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 55 § 2 momentin mukaan uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laajentuvien tehtävien laskennallisista kustannuksista. Lisäys laskennallisissa kustannuksissa on kuitenkin mittaluokaltaan sellainen, että se ei aiheuta muutoksia valtionosuusprosentissa.

 

Kohta 2

Käyttämättömän määrärahan palautus valtion talousarvion momentilta 28. 90.31 (Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki)

 

Valtion vuoden 2022 toisen lisätalousarvion mukaan kunnan peruspalveluiden valtionosuuteen lisätään 8 600 000 euroa liittyen momentilla 28. 90.31 (Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki) vuonna 2021 käyttämättä jääneiden kuntarakennelain (1698/2009) 56 a § mukaisten vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien yhdistymisavustusten palautukseen. Kuntarakennelain 56 a § mukaan harkinnanvaraisten yhdistymisavustusten yhteismäärää vastaava

euromäära vähennetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisesta valtionosuudesta. Jos harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen varattua euromäärää ei kokonaisuudessaan käytetä varainhoitovuoden aikana, palautetaan jäljelle jäänyt osa kunnille asukasta kohden yhtä suurena osuutena varainhoitovuotta seuraavan vuoden aikana.

 

Valtiovarainministeriö on päättänyt lisätä kunnille myönnettävää kunnan peruspalvelujen valtionosuutta 1, 56 euroa asukasta kohden vuodelle 2022 valtion vuoden 2022 II lisätalousarvioon perustuen. Lisäys huomioidaan valtionosuuden lisäyksissä ja vähennyksissä.

 

Kohta 3

Verotulomenetysten korvauksen korottaminen johtuen matkakuluvähennyksen määräaikaisesta korotuksesta vuodelle 2022

 

Valtion vuoden 2022 toisen lisätalousarvion mukaan valtion

veroperustemuutoksista aiheutuvien kuntien verotulomenetysten korvaukseen lisätään 101 000 000 euroa. Lisäys johtuu matkakuluvähennyksen määräaikaisesta korotuksesta vuodelle 2022 ja sen arvoidusta vaikutuksesta kuntien verotuloihin. Korvauksia maksetaan kunnalle sen verotulojen menetystä vastaava euromäärä.

 

Valtiovarainministeriö on päättänyt korottaa veroperustemuutoksista johtuvia verotulomenetysten korvauksia 101 000 000 eurolla vuodelle 2022

valtion vuoden 2022 II lisätalousarvioon perustuen.

 

Muutos kuntien peruspalveluiden valtionosuudessa €/vuosi Iitin kunnan kohdalla on 10 363 €

 

Muutos kuntien verotulomenetysten korvauksissa €/vuosi Iitin kunnan kohdalla on 205 997 €

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä vuoden 2022 valtionosuudet tietoon saatetuksi ja päättää samalla, ettei oikaisuvaatimuksen tekemiseen ole aihetta.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.