Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 60 

 

Iitin kunnan torisäännöt

 

 

Kunnanhallitus 27.03.2023 § 60  

195/02.07.00/2022

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, p. 0404854037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Asian selostus Iitin kunnalla on lääninhallituksen v. 1992 vahvistama torijärjestys, joka on monelta osin vanhentunut. Torijärjestyksen lisäksi torin käyttöä on säännelty ja ohjeistettu toripaikkamaksu-päätösten yhteydessä sekä teknisen johtajan ja torivalvojan erikseen antamin kirjallisin ja suullisin ohjein. Lisäksi v. 2004 voimaantulleessa järjestyslaissa on järjestystä ja turvallisuutta koskevia säännöksiä yleisillä alueilla, mm. säännös, joka kieltää koiran tuomisen toriaikana torille, jollei se ole erikseen sallittua.

 

 Iitin kunnalla on yksi varsinainen tori, joka sijaitsee Kausalan keskustassa (Kausalan tori). Lisäksi muita yleisiä alueita voidaan käyttää toritoimintaan erillisten päätösten mukaan tilapäisesti.

 

 Kausalan tori on peruskorjattu v. 2006. Peruskorjauksen jälkeen Kausalan torilla on 47 myyntipaikkaa, joista yksi on kahvilapaikka ja yksi jäätelökioskipaikka. Lisäksi torilla on esiintymislava.

 

 Kausalan torin käyttöaste myynti- ja tapahtumatoimintaan on ollut viime vuosina hiipumaan päin. Myös koronapandemia on vaikuttanut käyttöön. Kun tori ei ole torikäytössä, sitä käytetään yleisesti pysäköintiin. Se on myös suosittu nuorten kokoontumispaikka.

 

 Kunnassa on pohdittu keinoja torin elävöittämiseksi ja käyttöasteen nostamiseksi. Keskustan kehittämisen määrärahoja kohdennetaankin viime ja kuluvana vuonna torin viihtyisyyden parantamiseen mm. panostamalla esiintymislavaan, penkkeihin ja kausivaloihin. Tänä vuonna suunnitelmissa on mm. myyntikojut. Viihtyisyyskohteita on valittu osallistavalla budjetoinnilla kuntalaisilta kyselemällä.

 

 Tavoitteena on saada torista paitsi vilkas markkinapaikka myös viihtyisä kohtaamispaikka.

 

 Vanhentuneiden ja hajanaisten torisääntöjen tilalle on tarpeen laatia uudet torisäännöt, jossa huomioidaan tavoitteet torielämän vilkastuttamisesta.

 

 Elinympäristövaliokunta sekä elinvoima- ja resurssivaliokunta ovat kokouksissaan 7.3. ja 20.3.2023 antaneet ohjauksensa torisääntöihin. Valiokuntien ohjaukset poikkesivat joiltain osin toisistaan. Osin valiokuntien ohjauksessa on esitetty asioita, jotka eivät liity torisääntöihin. Näiltä osin ohjaukset otetaan huomioon torilla järjestettävää toimintaa ja alueen infrastruktuurin kehittämistä suunniteltaessa.

 

 Ohjauksen ja muun valmistelun pohjalta on laadittu 22.3.2023 päivätty ehdotus Iitin torisäännöiksi, joka jaetaan esityslistan liitteenä. Oheismateriaalina jaetaan Iitin kunnan torijärjestys 1992; torikartta 2016, johon on merkitty lauantaitorirajoitukset ja valiokuntien ohjaukset.

 

 

Kunnanhallitus27.03.2023 § 60 

195/02.07.00/2022 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat torisäännöt ja määrää ne tulemaan voimaan 1.6.2023 lukien.

 

Kokouksessa kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen siten, että torisäännön kohtaan Yleinen järjestys ja turvallisuus tehdään viimeiseen kohtaan muutos "Liikkuva myynti on kielletty. Ilmaisnäytteiden, esitteiden/lehtisten tai ilmaistuotteiden jakaminen ei saa häiritä varattujen toripaikkojen käyttöä."

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.