Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 22


 

 

Esitys jätehuoltomääräyksiksi ja niiden perustelumuistioksi, viranomaislautakunnan lausunto

 

Viranomaislautakunta 21.03.2023 § 22  

28/14.06/2022  

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja: Petri Miettinen, puh. 0400 254 450, petri.miettinen@iitti.fi,

  Ympäristönsuojelutarkastaja: Taru-Tiina Kalliokuusi, puh. 040 559 6498, taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi

 

Iitin kunnassa voimassa olevat Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat tulleet uusittavaksi uuden jätelain myötä ja ne on tarkoitus saattaa voimaan 1.6.2023 alkaen.

 

Kymen jätelautakunta pyytää Iitin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisen lausuntoa päivitetyistä jätehuoltomääräyksistä sekä niiden perustelumuistiosta.

 

Jätehuoltomääräysten päivityksessä on huomioitu erilliskeräysvelvoitteet, jätteiden hyödyntämistavoitteet sekä käytännössä havaitut muutostarpeet, kuten määräysten selkokielisyys ja määräys lietesäiliöiden tyhjennyksen mahdollistamiseksi.

 

Jätehuoltomääräysten 14 ja 48 §:n mukaan biojätteen erilliskeräysvelvoite Kausalan taajamassa kaikille asuinkiinteistöille astuu voimaan 1.5.2026. Kausalassa viiden tai useamman asuinhuoneiston kiinteistöillä tulee lajitella kaikki erilliskerättävät jakeet, kuten edellisten jätehuoltomääräysten aikaan.

 

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Petri Miettinen

 

Päätösehdotus Viranomaislautakunta päättää antaa Kymen jätelautakunnalle seuraavan lausunnon:
 
Iitin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomainen pitää hyvänä asiana, että itse määräyksiä on lyhennetty ja valvontaa varten on tulkintatukea erillisessä perusteluosiossa.

Jätehuoltomääräykset ovat tarkoituksenmukaiset ja ymmärrettävät. Päivitetyt määräykset tukevat roskaantumisen ehkäisemistä sekä jätteen hyödyntämistavoitteita. Pidennettyä suurinta mahdollista loppujätteen tyhjennysväliä pidetään perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena mahdollisuutena.

Jätehuoltomääräysten nettiversio tulisi päivittää niin, että siinä voi hyödyntää hakutoimintoa. Nykyisestä haitariversiosta hakutoiminnolla ei löydä haitarin sisällä olevia sanoja. Oletettavasti suurin osa asiakkaista hakee tiedon netistä, jolloin tiedon saavutettavuus ja asiakaslähtöisyys on tärkeää myös verkossa. Helposti saatavilla oleva tieto kannustaa osaltaan jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn.

 

Päätös Viranomaislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Ptk tark.