Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 21


Liite 1 ABO Wind Oy Iitin Anhavan tuulivoimapuiston yva-ohjelma

 

 

Anhavan tuulivoimahanke, YVA-ohjelma, ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto

 

Viranomaislautakunta 21.03.2023 § 21  

109/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi, p. 044 559 6498, taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi

 

ABO Wind Oy suunnittelee Iitin kunnan itäosaan tuulivoimapuistoa. Hankkeeseen on YVA-lain liitteen 1 mukaan sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Tuulivoima-aluee koko on noin 1350 ha. Alueelle suunnitellaan enintään yhdeksäää yksikköteholtaan 6-10 MW:n suuruista tuulivoimalaa. Hanke on nyt YVA-ohjelman arviointivaiheessa.

 

Ympäristövaikutusten arviointi tehdään laaditun ohjelman mukaisesti ja tuloksista laaditaan YVA-selostus. Myös selostuksesta tulee aikanaan mahdollisuus antaa lausunto. Selostuksen pohjalta Hämeen ELY-keskus tekee perustellun päätelmän.

 

WSP Finland Oy on toteuttanut hankkeesta ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Ohjelmassa on huomioitu laajasti ympäristöön, ihmisiin, maisemaan ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten arviointi. Arviointiohjelma kattaa rakentamisen, käytön ja lopettamisen aikaiset vaikutukset sekä vaikutukset onnettomuustilanteissa.

Arviointiohjelmassa on huomioitu myös alueelle sijoittuvien muiden toimintojen yhteisvaikutukset mm. melun osalta.

 

 

Esittelijä Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi

 

Päätösehdotus Viranomaislautakunta päättää antaa Hämeen ELY-keskukselle seuraavan lausunnon:

Asia HAMELY/279/2023

Iitin ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole kommentoitavaa Anhavan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta.

 

Muutettu päätösehdotus

Esittelijä muuttaa päätösehdotusta keskustelun mukaiseksi.

 

- Aimo Ruususen esille tuoma huomio muutoksesta YVA-ohjelmaan tuulivoimaloiden alueesta. Haettu 400 ha alue tuulivoimapuistolle on muuttunut 1350 ha alueeksi. Tähän toivotaan tarkennusta miksi alue on suurentunut yli kolme kertaa isommaksi kuin oli alun perin suunniteltu. Tieto löytyy Abo Wind yrityksen sivulta netistä Anhava tuulivoimahankkeesta.

 

-  Olisi suotavaa, että melumallinnuksessa otetaan huomioon tuulivoimaloiden aiheuttamat infraäänet eli matalat taajuudet, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti terveyteen.

 

- Kun tuulivoimalaitteiden tarve loppuu, tulee olla varmuus purkutyön sekä tukijalan ja käytöstäpoistetun laitteiston toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn sekä niiden kustannusten kohdistumisesta tuulivoimahankkeesta vastaavalle. Siitä tulee saada esimerkiksi vakuusmaksu tai hankkeesta vastaavan yhtiön loppumisen jälkeenkin sitova sopimus rakennuttajalta alueen palauttamisesta kohtuullisesti samaan kuntoon kuin ennen tuulivoiman rakentamista.

 

- Valtatie 12:sta esitetyt liikennetiedot ovat vuodelta 2021, jolloin raskas liikenne on ollut itärajalle normaalia hiljaisempaa. Melumallinnuksessa on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon vt 12:n liikennemäärä, joka vastaa tilannetta, jossa Suomen ja Venäjän välisellä liikenteellä ei ole rajoitteita.

 

 

Päätös Viranomaislautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

 

Ptk tark.