Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 46


 

 

Poikkeamislupahakemus koirametsän aitaaminen

 

Kunnanhallitus 13.03.2023 § 46  

298/10.03.00/2023  

 

 

Valmistelija Harri Hoffren tekninen johtaja harri.hoffren@iitti.fi,

 Rautatienkatu 22/PL 32, 47401 Kausala puh. 040 485 4037

 

 

Hakija: Kiinteistön omistaja (lainhuuto 6.4.2022)

 

Rakennuspaikka ja kaavoitustilanne:

Kiinteistö Kotikivi142-416-2-230 sijaitsee osittain M-alueella, Kymijoki-Mankalan vesistöalueen rantaosayleiskaava alueella, josta osa kiinteistöstä on haja-asutusaluetta. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 37,97ha.

 

Rakennustoimenpide:

Aidan rakentaminen 1,6 ha alueelle.

 

Poikkeaminen:

Poikkeamista haetaan koska rakennettava aita sijoittuu M-alueelle (maa- ja metsätalousvaltainen alue). (MRL 43 §)

 

Kuntaan on toimitettu poikkeamislupahakemus koirametsän aitaamiseen Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantaosayleiskaavan M-alueelle. Poikkeusluvan hakeminen on tarpeen, koska hakemuksen mukainen rakentaminen ja toiminta ei ole tavanomaista kaavamääräyksen mukaista maa- ja metsätalouden harjoittamista. Aidattavan alueen koko on n. 1,6 hehtaaria, ja alueelle on tarkoitus rakentaa 10 neliön suuruinen grillikatos / laavu sekä kompostikäymälä. Hakijan omistaman kiinteistön kokonaispinta-ala on 38 hehtaaria, jonka keskelle kyseinen koira-aitaus on tarkoitus rakentaa. Aitauksesta osa sijoittuu yleiskaavan M-alueelle, osa kaavoittamattomalle alueelle. Metsäinen koira-aitaus rajautuu kahden yksityistien väliselle alueelle. Metsää on harvennettu ja loppu puusto on tarkoitus jättää pystyyn.

 

Hakijan kertomuksen mukaan hankkeessa tullaan harjoittamaan kaupallista toimintaa, koira-aitausta ja laavua voidaan vuokrata halukkaille käyttäjille.  Aitamateriaali on verkkoa, korkeus noin kaksi metriä. Asiakkaille järjestetään muutama autopaikka portin läheisyyteen. Jätehuolto hoidetaan normien mukaisesti. Alueella ei ole sähköistystä, eikä valaistusta.

Karttatarkastelun perusteella lähimpiin naapurikiinteistön rajoihin aitauksesta on matkaa 50-100 metriä. Lähimpiin asuinrakennuksiin matkaa on noin 200 metriä (kiinteistön omaan talouskeskukseen noin 50 metriä). Naapurinkuulemismenettelyssä ei ole esitetty huomautettavaa.

 

Ottaen huomioon toiminnan luonteen poikkeamiseen voidaan suostua, toiminnan ei katsota vaarantavan kaavan mukaisen metsätalouden harjoittamista. Lähimpiin asuinrakennuksiin on reilusti matkaa, eikä rakenteista ole maisemallista haittaa. Kyseessä ei ole merkittävää rakentamista, vaan pienehköjä rakennelmia.

 

 

Ehdotan, että kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisluvan aidan rakentamiseen 1,6 ha alueelle yleiskaavan M-alueella.

- Hakija on esittänyt poikkeamiselle erityisiä syitä ja ne ovat perusteltuja poikkeamiseen.
- Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. MRL 171 §, 1 ja 2 mom.

Säädökset: MRL 43 §, 171.1-2 §. Kunnan hallintosäännön 13 § 1 mom. kohta 23p.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 17.3.2023.

Poikkeamispäätös on voimassa 2 vuotta antopäivästä lukien, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennusviranomaisen lupaa (rakennuslupaa tai maisematyölupaa) on haettava (MRL 174.2 §).

Lupa- ja valvontamaksu 517,50 e (rakennusvalvontataksa 11.2 §), veroton viranomaispalvelu.

Päätöksen tiedoksianto: Hakija, Hämeen ELY-keskus ja rakennusvalvontaviranomainen sekä muistutuksen tehneet ja ne, jotka sitä erikseen pyytävät. MRL 174.3 - 4 §.

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Ehdotan, että kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisluvan aidan rakentamiseen 1,6 ha alueelle yleiskaavan M-alueella.

- Hakija on esittänyt poikkeamiselle erityisiä syitä ja ne ovat perusteltuja poikkeamiseen.
- Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. MRL 171 §, 1 ja 2 mom.

Säädökset: MRL 43 §, 171.1-2 §. Kunnan hallintosäännön 13 § 1 mom. kohta 23p.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 17.3.2023.

Poikkeamispäätös on voimassa 2 vuotta antopäivästä lukien, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennusviranomaisen lupaa (rakennuslupaa tai maisematyölupaa) on haettava (MRL 174.2 §).

Lupa- ja valvontamaksu 517,50 e (rakennusvalvontataksa 11.2 §), veroton viranomaispalvelu.

Päätöksen tiedoksianto: Hakija, Hämeen ELY-keskus ja rakennusvalvontaviranomainen sekä muistutuksen tehneet ja ne, jotka sitä erikseen pyytävät. MRL 174.3 - 4 §.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.