Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palveluvaliokunta
Muistio 15.02.2023/Asianro 5


 

Tiedoksi

 

Palveluvaliokunta 15.02.2023 § 5  

    

 

 

 

Kirjelmiä ja asiakirjoja toimielimelle tiedoksi:

 

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Jari von Becker puh.040 483 3732

 

  1. Määräaikaiseksi liikunnanohjaajaksi on valittu 8.2.2023 Satu Kultanen.

 

 

 

2. Iitin kunnan sitoutuminen Kuntaliiton Verkostoperuskoulu-pilotointisopimukseen vuosina 2023-2024.

 

Päätös:   Kunnanhallitus päätti, että

  1. Iitin -kunta sitoutuu noudattamaan Päijät-Hämeen kuntien yhteistä Kuntaliiton Verkostoperuskoulu-pilotointisopimusta vuosien 2023-2024 ajan (liitteenä).
  2. Iitin kunnan vastuuhenkilönä ja pilotointitoimintaa omassa kunnassa edistävänä henkilönä toimii Jari von Becker vuosien 2023-2024 ajan, johon työhön kunta myös resursoi vastuuhenkilölle aikaa. Varahenkilöksi valittiin Ari Koivu
  3. Verkostoperuskoulu-pilotointiin vastuutettu henkilö osallistuu Verkostoperuskoulun yhteisiin tilaisuuksiin hankevuosina 2023-2024 ja työstää oman kunnan osalta suunnitelmien mukaisia tavoitteita ja toimenpiteitä.

 

Esittelyteksti:    Sivistysjohtajien seudullinen ohjausryhmä on asettanut tavoitteekseen selvittää kuntien  yhteistyön keinoin ratkaisuja Päijät-Hämeen alueen perusopetuksen laatuun, saatavuuteen ja saavutettavuuteen tulevaisuudessa. Mukana ovat kunnat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Seuraavien vuosien väestönkehitys ja aluerakenteen muutokset myllertävät tulevaisuudessa kouluverkkoa. On ennustettu, että koulunsa aloittavien määrä laskee lähivuosina neljänneksen nykyisestä. Päijät-Hämeen kunnissa tilanne näkyy siten, että harvaan asutuilla alueilla syntyy vähän lapsia ja isot kaupungit kuten keskuskaupunki Lahti

Päijät-Hämeen alueella kasvattavat ennen kaikkea asukaslukuaan maassamuuton ja maahanmuuton ansiosta.

On tunnistettu, että väestön ja lapsimäärän kasvun keskittyminen murto-osaan kuntia lisää paineita koulujen karsimiseen muualla. Tähän haasteeseen vastaamiseen Päijät-Hämeen kuntien               sivistysjohtajien ohjausryhmä päätti yhdessä hakea Kuntaliito Verkostoperuskoulu-pilotin kehittämistoimintaan mukaan. Tavoitteena on selvittää, millainen kouluverkkorakenne Päijät - Hämeen alueella on mahdollinen tulevien vuosien väestöennusteiden pohjalta.              Toimintasuunnitelmana on rakentaa alueen yhteinen hallittu tiekartta tuleville kouluverkkoratkaisuille. Verkostoperuskoulu-kehittämisellä pyritään myös löytämään toimivia ratkaisuja niin kielten kuin katsomusaineiden opettamiseen yli kuntarajojen, henkilöstön osaamisen jakamiseen ja monipuolisen opetusohjelman saavutettavuuteen. Toimintasuunnitelmana on, että kartoitetaan alueen nykyinen kielitarjonta ja selvitetään millaisia toiveita ja resursseja alueen kunnilla on laajentaa opetustarjontaansa niiden suhteen. Pyritään selvittämään, millaisia mahdollisuuksia on kieli- ja katsomusainetarjonnan laajentamiseksi nykyisestä yli kuntarajojen. Liitteenä on Päijät-Hämeen kuntien ja Kuntaliiton keskinäinen sopimus Verkostoperuskoulupilotoinnista, jonka Päijät-Hämeen sivistys- ja hyvinvointijohtajien valtuuttamana on allekirjoittanut Lahden sivistysjohtaja Tiina Granqvist.

Päijät-Hämeen kunnat haluavat tarjota laajan kielitarjonnan ja monipuolisen katsomusaineiden tarjonnan alueen erikokoisten kuntien perusopetuksen oppilaille huolimatta nykyisistä kuntien rajallisista resursseista ja opetushenkilöstön osaamisesta. Tavoitteena on saavuttaa oppilaiden               opetuksellinen tasa-arvo seudun kaikissa kunnissa ja opettajien osaamisen hyödyntäminen alueellisesti koko Päijät-Hämeen alueella.

 

                                     Selvitystyö ja pilotointi toteutetaan vuosina 2023-2024.

 

 

3.Nimeämispyyntö kuntien kulttuuritoiminnan alueellisen kehittämistehtävän yhteyshenkilöksi

 

Kunnanhallitus 06.02.2023     

270/00.04.01/2023  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtaja on tehnyt 18.1.2023 viranhaltijapäätöksen nimeämispyynnöstä kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävän yhdyshenkilöksi.

 

Päijät-Hämeen liitto sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä kaksivuotisen rahoituksen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävälle vuosille 2023-2024. Tehtävä perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019). Päijät-Hämeen liitto on tehnyt kehittämistehtävän hakemuksen yhteistyössä alueen kuntien kulttuurivastaavien kanssa. Tehtävä kantaa hankenimeä Päijät-Hämeen kulttuuriverkko.

 

Nimeämispyynnön mukaan Päijät-Hämeen kulttuuriverkko - kuntien kulttuuritoiminnan alueellinen kehittämistehtävä keskittyy kuntien kulttuuritoimijoiden rakenteellisen yhteistyön lisäämiseen, osaamisen kasvattamiseen sekä kulttuurin saavutettavuuden ja saatavuuden parantamiseen. Nimettävällä henkilöllä on hyvä olla vahva kytkös kunnan kulttuuritoimintaan.

 

Edelleen nimeämispyynnössä todetaan, että yhdyshenkilön tehtävänä on vastata kehittämistehtävän osalta kunnan ja Päijät-Hämeen liiton välisestä yhteydenpidosta. Lisäksi yhdyshenkilö osallistuu kehitettävien toimintamallien kokeiluihin ja vakiinnuttamiseen.

 

Yhdyshenkilöt muodostavat hankkeen projektiryhmän, joka vastaa mm. koulutusten ja tapahtumasarjan suunnittelusta sekä hankkeen arvioinnista. Hankkeen järjestämään toimintaan voi kunnista osallistua yhdyshenkilön lisäksi myös muuta henkilöstöä. Projektiryhmä toimii kehittämistehtävän ohjausryhmänä ja tiedonvälittäjänä kuntien ja hankkeen välillä.

 

Esittelijä  Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätös  Kunnanhallitus nimesi kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Niina Myllyksen yhdyshenkilöksi Päijät-Hämeen kulttuuriverkko -kuntien kulttuuritoiminnan alueellisen kehittämistehtävän toteuttamiseen.

 

 

 

 

 

  Sivistystoimenjohtaja Jari Von Becker

 

Päätösehdotus Toimielin merkitsee tiedoksi mainitut kirjelmät ja asiakirjat.