Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 130


 

 

Maankäyttömaksun viivästyskoron vapauttamispyyntö, Ahlström Kiinteistöt Oy

 

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 130  

132/10.00.02/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

 

Iitin kunta, KymiRing oy ja A. Ahlström Kiinteistöt Oy (jäljempänä Ahlström) ovat 16.9.2015 solmineet maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 91b §:n tarkoittaman maankäyttösopimuksen KymiRing moottoriurheiluratakokonaisuuden alueen muodostavien kiinteistöjen osalta.

 

Maankäyttösopimuksen nojalla KymiRing Oy on suhteessa Ahlströmiin ollut ensisijaisesti vastuussa maankäyttösopimukseen perustuvista maksuista Iitin kunnalle. KymiRing Oy ja Ahlström ovat kuitenkin olleet yhteisvastuussa näistä maksuista Iitin kuntaan.

 

Maankäyttösopimuksen mukaisesti KymiRing Oy ja Ahlström ovat velvollisia maksamaan Iitin kunnalle VT12 liittymäjärjesteltyistä Iitin kunnan ja Väyläviraston välisen sopimuksen mukaisen kunnan maksuosuuden 1.889.570 euroa (alv 0%). KymiRing Oy on suorittanut tästä 1.400.000 euroa touko-kesäkuussa 2021 ennen hakeutumistaan yrityssaneeraukseen 4.7.2022. Saneerausmenettely aloitettiin 5.7.2022 ja saneerausohjelma vahvistettiin 22.2.2023.

 

Saneerausohjelmassa edellytettiin noin 3 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen rahoituksen saantia ulkopuolisilta sjoittajilta kohtuullisen ajan kuluessa saneerausohjelman vahvistamisesta. Rahoitusneuvotteluja ei kuitenkaan saatu päätökseen annetun määräajan puitteissa ja toissijaisella vaihtoehdolla omaisuuden sekä liiketoiminnan myynnistä ei myöskään päästy asiassa eteenpäin. KymiRing Oy hakeutui huhtikuussa 2023 konkurssiin.

 

Ahlström ei ole koko prosessin aikana kiistänyt yhteisvastuutaan maankäyttösopimukseen perustuvista maksuista suhteessa Iitin kuntaan ja on toiminnallaan pyrkinyt edesauttamaan yhtiön mahdollisuuksia selvitä velvoitteistaan. Ahlström on myös ollu asian osalta jatkuvasti yhteydessä Iitin kuntaan.

 

KymiRingin konkurssin seurauksena ei ole odotettavissa, että konkurssipesään kertyisi riittävästi varoja jäljellä olevan maksuosuuden suorittamiseksi ja näin ollen sopimusvelvollisuuden täyttäminen Ahlströmin osalta on tullut ajankohtaiseksi.

 

Iitin kunnan yhteisvastuullinen saatava KymiRing Oy:ltä ja Ahlrömiltä on ollut Kuntaperinnän perinnässä molempien velallisten osalta Iitin kunnan oikeuksien turvaamiseksi.Perinnän aikana on viivästyskorkoja kertynyt 72 530,13 euroa (per. 23.5.2023).

 

A.Ahlström Oy on 26.5.2023 päivätyllä kirjeellä pyytänyt, että huomioiden Ahlströmin rooli asiassa, vilpittömät pyrkimykset auttaa KymiRingin talouden aseman tervehdyttämisessä ja huomattavan yhtiölle annetun rahoituksen myös kunnalle tulleiden maksujen suorittamiseksi, Iitin kunta vapauttaa Ahlströmin erääntyneelle maankäyttömaksulle lasketusta viivästyskorosta.

 

Vallinneessa korkotilanteessa Iitin kunnalle ei ole kertynyt olennaisia rahoituskustannuksia. Maksun viivästyminen on myös osin johtunut kaikkien osapuolten yhteisestä tavoitteesta löytää ratkaisu KymiRing Oy:n toiminnan jatkumiselle.

 

Ahlströmin kanssa on kirjeen johdosta neuvoteltu perintä- ja asianhoitokustanuksista, joiden yhteismääräksi on arvioitu 1.500 euroa. Ahlström on ilmaissut, että niiden suorittaminen on mahdollista.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä A.Ahlström Kiinteistöt Oy:n pyynnön viivästyskorosta luopumiseksi edellyttäen, että yhtiö suorittaa 1.500 euron korvauksen perintäprosessiin liittyvistä kuluista. Tämä päätös ei muutoin vaikuta mahdollisiin muihin maankäyttösopimuksen mukaisiin velvoitteisiin.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.