Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 129


 

 

Lahden kaupunkiseutusuunnitelman hyväksyminen

 

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 129  

319/00.04.01/2023  

 

 

Lahden kaupunkiseutusuunnitelma ja Päijät-Hämeen rakennemalli ovat edenneet hyväksymisvaiheeseen. Kaupunkiseutusuunnitelman aineisto on viimeistelty kunkin MAL-kunnan kunnan- ja kaupunginvaltuuston hyväksymistä varten ja rakennemallin aineisto Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyä varten.

 

Kaupunkiseutusuunnitelma ja rakennemalli eivät ole oikeusvaikutteisia kaavoja. Kaupunkiseutusuunnitelma on laadittu MAL-toimenpiteenä luomaan pohjaa kaupunkiseudun yhteiselle kehittämiselle ja seuraavan MAL-neuvottelukierroksen toimenpiteille.

 

Kaupunkiseutusuunnitelma ja rakennemalli olivat ehdotuksina nähtävillä 15.3.-13.4.2023 välisenä aikana. Niistä saadun palautteen pohjalta suunnitelma-aineistoon on tehty joitain tarkistuksia. Palautteen keskeinen sisältö sekä lausuntoihin ja kommentteihin laaditut vastineet ovat oheismateriaalina. Suunnitelma-aineistoihin tehdyt tarkistukset ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on koottu esityslistan liitteenä olevaan asiakirjaan.

 

Hyväksyttävä aineisto sisältää suunnitelmakartat (koontikartta, väestö ja asuminen, elinkeinot ja työpaikat, liikenne, viherverkosto), karttoja täydentävät tekstikuvaukset, karttamerkintöjen kuvaukset sekä liitekartat. Linkki oheismateriaaliin lähetetty sähköpostitse.

 

Valtuustojen hyväksymiskäsittelyiden ajankohdat tullaan vielä lisäämään aineistoon. Myös pienet tekniset korjaukset ovat mahdollisia, mikäli aineistossa vielä havaitaan kirjoitusvirheitä tai niihin rinnastuvia tarkistustarpeita.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja valtuuttaa kaupunkiseutusuunnitelman suunnitteluryhmän tekemään tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia suunnitteluaineistoihin.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Harri Hoffren poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä.

Ptk tark.