Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 55 

 

Valtuustoaloite, avustavien henkilöiden palkkaaminen ikäihmisten kodinhoidollisiin tehtäviin

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 230 

 

 

 

Valmistelija Irina Barkman, puh. 0400 932135, irina.barkman@iitti.fi  ja kunnanjohtaja, Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

 

Talousarviomäärärahoja edellyttävät valtuustoaloitteet käsitellään osana vuotuista talousarviokäsittelyä omina pykälinään kunnanhallituksessa. Oletuksena on, että aloitteet voidaan tällöin katsoa loppuun käsitellyiksi, oli kannanotto tarvittavaan määrärahaan myönteinen tai kielteinen sen mukaisesti, miten määrärahavaraukset on sisällytetty seuraavan vuoden talousarvioon tai kuluvan vuoden talousarviomuutokseen.

 

17.8.2021 jätetyssä valtuustoaloitteessa 23 valtuutettua on esittänyt seuraavaa:

 

"Huolestuneena ikäihmisten suuresta osuudesta kuntamme väestössä suhteessa hoivapaikkojen määrään. Kyseisten henkilöiden selviytyminen päivittäisistä rutiineista edellyttäisi avustavien henkilöiden palkkaamista kodinhoidollisiin tehtäviin. Katson, että kunnan tulisi ryhtyä pikimmiten asiaa koskeviin toimenpiteisiin riittävän henkilöstömäärän kouluttamiseksi ja palkkaamiseksi vanhenevan väestönosan päivittäisista tarpeista huolehtimiseen."

 

Aloitteessa esiinotettu palvelutarve on merkittävä ja tärkeä asia, mutta se ei kuulu kunnan tehtäviin kunnan siirrettyä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle. Vuoden 2023 alusta lukien ko. palvelujen tuottaminen on yksiselitteisesti ja lakisääteisesti Hyvinvointialueen vastuulla.

 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja jatkossa Hyvinvointialue tarjoavat kotona asumisen tukipalveluja henkilöille, jotka tarvitsevat kotona asukakseen säännöllisen hoivan lisäksi myös muita palveluja. Tukipalveluja voi hakea ikääntyneiden asiakasohjauksen kautta ja hakemuksen tueksi Ikääntyneiden asiakasohjaus tekee palvelutarpeen arvioinnin  puhelimessa tai kotikäynnillä.

 

Varsinaisia palveluja tuottavat useat yksityiset yrittäjät osin myönnetyillä palveluseteleillä, mutta myös vapaasti hankittavana palveluna.

 

'Hyvästä tarkoitusperästä huolimatta aloitteen mukaisen toiminnan toteuttamista ei voida pitää kunnan tehtäviin kuuluvana vaan kunta voi järjestää esimerkiksi senioriohjaajia opastamaan ikääntyneitä henkilöitä oikeiden palvelujen äärelle.

 

Senioriohjaaja välittää tietoa ja antaa ohjausta ja neuvontaa arkisissa asioissa, mutta ei ole ns. kodinhoitaja tai hoida päivittäistä asiointia henkilöiden puolesta. Senioriohjaajan tehtävänä on välittää tietoa erilaisten lomakkeiden ja hakemusten täyttämisestä (ei puolesta-asiointia) sekä apua erilaisten arjen tilanteiden selvittelyyn (mm. asumisen vaihtoehdot, Kelan etuudet, ruoka-apu). Senioriohjaaja myös aktivoi ikäihmisiä parantamaan omia valmiuksiaan arjessa selviytymiseen.

 

Iitin kunnassa on vireillä toisen liikunnanohjaajan tehtävän kuvan muokkaaminen enemmän senioriohjaajan suuntaan ja tämä on sisällytetty vuoden 2023 talousarvion tavoitteisiin.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi aloitteen johdosta annetun selvityksen ja esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Atte Savelainen saapui takaisin kokoukseen ennen tämän asian käsittelyn aloittamista ja puheenjohtajuus palautui hänelle.

 

Kunnanvaltuusto 13.12.2022 § 55  

167/01.01.00/2022  

 

Esittelijä kunnanhallitus

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

 

Ptk tark.