Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 54 

 

Valtuustoaloite: kulttuuri- ja hankekoordinaattorin palkkaaminen Iitin kuntaan

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 229 

 

 

 

 Talousarviomäärärahoja edellyttävät valtuustoaloitteet käsitellään osana vuotuista talousarviokäsittelyä omina pykälinään kunnanhallituksessa. Oletuksena on, että aloitteet voidaan tällöin katsoa loppuun käsitellyiksi, oli kannanotto tarvittavaan määrärahaan myönteinen tai kielteinen sen mukaisesti, miten määrärahavaraukset on sisällytetty seuraavan vuoden talousarvioon tai kuluvan vuoden talousarviomuutokseen.

 

26.4.2022 jätetyssä valtuustoaloitteessa 19 valtuutettua on esittänyt, että Iitin kunnan organisaatioon tulisi palkata henkilö, jonka tehtävänä olisi hoitaa kulttuuri- ja hanketoimintaa. Henkilö myös avustaisi mm. kyläyhdistyksiä hankehakemusten laadinnassa, järjestäisi konsertteja ja kulttuuritapahtumia ja sitä kautta lisäisi kunnan positiivista vetovoimaa.

 

Täytettäessä kirjastonhoitajan vapautunut tehtävä uudelleen muutettiin tehtävän nimikettä ja osin tehtävänkuvauksen painotusta siten, että tehtävään aiemminkin tietyiltä osin kuulunut kulttuurityön osuus tulee selvemmin esiin. Nimikkeenä syksystä 2022 lähtien on ollut kirjasto- ja kulttuuripäällikkö.

 

Kirjaston ja kulttuurin määrärahoja on korotettu vuoden 2023 talousarvioon huomattavasti ja erikseen monipuolisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen on varattu määräraha. Myös kulttuurijärjestöjen avustusmäärärahat on korotettu sopeuttamisohjelmaa edeltäneelle tasolle.

 

Henkilöstölisäyksiä ei ole tässä vaiheessa esitetty talousarviossa 2023, mutta tilannetta seurataan jatkossa sen mukaan, mikä vaikutus kulttuurityön paremman muun resursoinnin kautta on mahdollista saavuttaa. Hanketyöntekijän mahdollisuutta ei ole myöskään poissuljettu, mikäli rahoitusta sellaiseen saadaan.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi aloitteen johdosta annetun selvityksen ja esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Kunnanvaltuusto 13.12.2022 § 54  

6/01.01.01/2022  

 

Esittelijä kunnanhallitus

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

 

Ptk tark.