Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 48 

 

Valtuustoaloite, yleisen uimarannan perustamisesta Veteraanimajan ja Rantamakasiinin välille

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 223 

 

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

 

Talousarviomäärärahoja edellyttävät valtuustoaloitteet käsitellään osana vuotuista talousarviokäsittelyä omina pykälinään kunnanhallituksessa. Oletuksena on, että aloitteet voidaan tällöin katsoa loppuun käsitellyiksi, oli kannanotto tarvittavaan määrärahaan myönteinen tai kielteinen sen mukaisesti, miten määrärahavaraukset on sisällytetty seuraavan vuoden talousarvioon tai kuluvan vuoden talousarviomuutokseen.

 

8.7.2021 jätetyssä valtuustoaloitteessa 8 valtuutettua on laajasti perustellen esittänyt yleisen uimarannan perustamista Veteraanimajan ja Rantamakasiinin välille.

 

Veteraanimajan ranta ei ole tälläkään hetkellä yleinen uimaranta. Ranta ja laituri palvelevat veteraanimajan käyttöä ja ovat varattavissa myös yksityistilaisuuksiin. Vakiintuneesti rantaa on kuitenkin käytetty myös omaehtoiseen uimiseen silloin, kun Veteraanimajalla ei ole ollut muuta käyttöä.

 

Aloitteessa esitettyä aluetta on kuitenkin tarkasteltu syksyllä 2021. Esitetyssä kohdin veden alla on laaja kallio veden ollessa suhteellisen matalaa. Tämän jälkeen pohja syvenee jyrkästi. Turvallisen ja käyttökelpoisen uimarannan järjestäminen kohtaan on vaikeaa. Makasiinin toisella puolella satama-alue rajoittaa puolestaan turvallista uimakäyttöä, eikä ranta syvyyden vuoksi ole myöskään tarkoituksenmukainen varsinaiseen uimakäyttöön.

 

Iitin seurakunta on tehnyt kunnalle esityksen Heinlahden uimarannan kehittämisestä yleisenä uimarantana. Asiasta on neuvoteltu seurakunnan kanssa 14.2.2022 ja kesän 2022 aikana alueella on tehty luontoselvityksiä. Saadun alustavan tiedon mukaan ranta-alueelle kaavassa tehty sl-merkintä ei estä uimarantakäyttöä, mikäli ranta-alueelle ei sijoiteta rakenteita.

 

Talousarvion 2023 investointiosaan on sisällytetty määrärahavaraus Heinlahden uimarannan toteuttamiseen. Talven 2022-2023 aikana on tarkoitus käydä tarkentavat sopimusneuvottelut seurakunnan kanssa uimarannan toteuttamisesta niin, että tarvittava rakentaminen voidaan toteuttaa kevään 2023 aikana ennen uimakautta.

 

Lisäksi Veteraanimajan laiturin uusimisen yhteydessä kesällä 2022 on vanha laituri siirretty makasiinin toiselle puolen, jolloin se mahdollistaa pienimuotoisen uimisen makasiinin rannassa Veteraanimajan ollessa varattuna yksityistilaisuuksiin.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet ja esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Kunnanvaltuusto 13.12.2022 § 48  

164/10.03.01.00/2022  

 

Esittelijä kunnanhallitus

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

 

Ptk tark.