Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 05.12.2022/Pykälä 8


 

 

Keskusvaalilautakunnan sihteerin valinta ja sihteerin valtuuttaminen hoitamaan käytännönjärjestelyitä vaaleissa

 

Keskusvaalilautakunta 05.12.2022 § 8  

75/00.00.00/2022  

 

 

Valmistelija Hallintosihteeri: Henni-Leena Jaakkola, puh. 040 1946048, henni-leena.jaakkola@iitti.fi

 

Vaalilain 14 § mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päättää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan.

 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri valmistelee keskusvaalilautakunnassa päätettävät asiat. Tehtäviin kuuluu muun muassa vaalien organisointi ja henkilökunnan rekrytoiminen ja kouluttaminen.

 

Vaalien käytännön järjestelyistä vastaa sihteeri. Sihteerillä tulee olla oikeus laatia ja julkaista vaaleja koskeva kuulutus, oikeus palkata vaaleja varten tarvittava henkilökunta sekä oikeus tehdä muita tarvittavia käytännönjärjestelyitä ja hankintoja.

 

 

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja  

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta päättää
1) valita keskusvaalilautakunnan sihteeriksi hallintosihteeri Henni-Leena Jaakkolan
2) oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin laatimaan ja julkaisemaan vaaleja koskevan kuulutuksen
3) oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteeri palkkaamaan vaaleja varten tarvittava henkilökunta
4) oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään muita käytännönjärjestelyitä ja hankintoja vaaleja varten

 

Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.