Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 209


Liite 5 Markkinointisuunnitelma 2022-2025
Liite 6 Viestintäohjeistus

 

Viestintäohjeistus ja markkinointisuunnitelma 2022-2025

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 209  

245/00.01.02/2022  

 

 

Valmistelija Markkinointi- ja tiedotussihteeri: Jenna Ahola, puh. 040 483 3995, jenna.ahola@iitti.fi

 Hallinto- ja talousjohtaja: Tuomas Rimpiläinen, puh. 040 481 8401, tuomas.rimpilainen@iitti.fi

 

 

Iitin kunnan hallintosäännön (kvalt 15.6.2021 § 27) mukaan Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista. Iitin kunnan viestintäohje on päivitetty viimeksi vuonna 2017 (khal 28.8.2017 § 188) ja se antaa suuntaviivat kunnan viestinnälle ja päivitetylle viestintäohjeistukselle.

 

Päivityksessä on otettu huomioon keväällä 2022 hyväksytty uusi kuntastrategia (kvalt 22.2.2022 § 5), viestintäympäristön muutokset sekä viime vuosina voimaan astuneet viestintää säätelevät lait ja velvoitteet. Kunnan viestintää on pyritty kehittämään yhdessä järjestämällä henkilöstön kesken sisäisen ja ulkoisen viestinnän koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia keväällä ja syksyllä kuluvan vuoden aikana. Markkinointisuunnitelmaa on työstetty elinvoima- ja resurssivaliokunnan ohjauksen mukaisesti.

 

Iitin kunnan viestintäohjeistus ja markkinointisuunnitelma 2022-2025 pohjautuvat kuntastrategiaan. Kunnan viestinnän ja markkinoinnin tarkoitus on tukea kuntastrategiassa määriteltyjä pääpainopisteitä, ja ohjata viestintää ja markkinointitoimenpiteitä osana strategiakokonaisuuden toteutumista. Niillä toteutetaan kuntastrategian pitkäaikaista, vuoden 2030, visiota: Iitti on hyvinvoiva ja haluttu asuinkunta kansainvälisin kosketuksin.

 

Viestinnässä ja markkinoinnissa kohderyhmät on jaettu kahteen kategoriaan: paikallinen ja ulkoinen. Kohderyhmien kategoriat vaativat erilaista lähestymistä. Paikalliset kohderyhmät tarvitsevat ajankohtaista ja informatiivista tiedottamista, sekä etsivät itsenäisesti tietoa kunnan palveluista ja tapahtumista, koska paikallisiin on syntynyt asukassuhde. Ulkoisten kohderyhmien kohdalla markkinointiviestit ja -keinot painottuvat tunnettuuden lisäämiseen ja imagomarkkinointiin, joiden avulla suhde kuntaan luodaan.

 

Kohderyhmien rajaaminen on avainasemassa, jotta markkinointiresurssit saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Erilaistuneet kohderyhmät vaativat erilaisen lähestymistavan ja kattoviestin, sekä kohderyhmät tavoitetaan eri kanavista. Kohderyhmien tavoittamisessa käytetään monikanavaisesti perinteisiä ja digitaalisia viestintäkanavia.

 

Viestintäohjeistus

Viestintä on osa kaikkea Iitin kuntakonsernin toimintaa ja se kuuluu meille kaikille. Sen perustehtävänä on tarjota ajantasaista tietoa kunnan toiminnasta, palveluista, suunnitelmista ja päätöksenteosta, sekä aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan ja ohjataan asiointikanavien ja tietolähteiden äärelle. Viestinnän avulla olemme myös vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa ja osallistamme kuntalaiset mukaan kunnan toimintaan ja kehittämiseen.

Palveluviestintään perustuvaa neuvontaa ja asiakaspalvelua annetaan kunnassa monikanavaisesti: kasvotusten, puhelimitse, sähköpostilla sekä perinteisten ja digitaalisten viestintäkanavien kautta.

 

Viestintäohjeistuksen lähtökohtana ja päätarkoituksena on antaa viestinnällinen tuki koko kuntaorganisaation sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

 

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma toteuttaa kuntastrategian pitkäaikaista, vuoden 2030, visiota Iitti on hyvinvoiva ja haluttu asuinkunta kansainvälisin kosketuksin.

 

  • Kunnanvaltuusto hyväksyy kuntastrategian vuosille 2022-2025, johon markkinointisuunnitelma pohjautuu.
  • Kunnanhallitus hyväksyy markkinointisuunnitelman vuosille 2022-2025.
  • Markkinointitoimenpiteitä kuvantavan vuosisuunnitelman hyväksyy kunnanjohtaja.

 

Kunnan markkinointiviestinnän tarkoituksena on parantaa kunnan asemaa kilpailussa asukkaista, yrityksistä ja matkailijoista, sekä herättää kiinnostusta ja nostaa mielikuvaa Iitin kunnasta hyvinvoivana ja haluttuna asuinkuntana. Markkinoinnin tehtäviin kuuluu oman kunnan ja alueen etujen esillä pitämistä uusien asukkaiden tai yritysten houkuttelemiseksi alueelle.

 

Markkinointisuunnitelman 2022-2025 tavoitteena löytää ja kehittää yhteistä mielikuvaa Iitistä, mitä haluamme olla: Iitti on hyvinvoiva ja haluttu asuinkunta kansainvälisin kosketuksin. Tavoitemielikuvaa rakennetaan pitkäjänteisesti yhdessä eri toimijoiden ja kuntalaisten kanssa.

 

Tavoitemielikuvan vahvistamiseksi markkinoinnin ydinviestit pohjautuvat kuntastrategian pääpainopisteistä kärjellä - ihminen edellä. Tavoitemielikuvan vahvistaminen vaatii rohkeaa ja näkyvää todellisiin tekoihin ja kokemuksiin perustuvaa markkinointiviestintää, olematta kuitenkaan liian siloteltua tai kiiltokuvamaista. Ydinviestejä tuodaan esiin aidoilla kokemuksia, tarinoita ja tunteita hyödyntäen. Ydinviestit on teemoitettu tavoittamaan eri kohderyhmiä, mutta ydinviestit toimivat myös yhdessä erilaisina kokonaisuuksina. Esimerkiksi muuttuvan elämäntilanteen kynnyksellä nykyinen kuntalainen kiinnostuu tonttimarkkinoinnista, kuntalainen saa kokemuksia ja elämyksiä matkailukohteista - ehkäpä jopa löytää uusia kohteita ja aktiviteetteja omilta kotikulmilta, tai kunnan virkistys- ja ulkoilureittejä parannetaan kuntalaisten hyödynnettäviksi, mutta kohteiden käyttöastetta saadaan lisättyä markkinoimalla niitä myös luontomatkailukohteina.

 

Tärkeää on, että markkinointi ei rajaudu pelkästään ydinviesteihin. Toimiessaan markkinoinnin ja viestinnän punaisena lankana, toimivat ne samalla pohjana, jonka päälle rakennetaan teemoitettu monikanavainen kokonaisuus. Ydinviestien tarkoitus on luoda suunta ja mahdollistaa ketterä markkinointi, ei rajoittaa tai lokeroida sitä yhteen teemaan tai sloganiin.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen Iitin kunnan viestintäohjeen ja pitkän aikavälin markkinointisuunnitelman sekä kumoaa samalla aiemman viestintäohjeen (188 §, 28.8.2017).

Viestintäohjeessa nimetään kunnan yleisestä viestinnästä vastaaviksi viranhaltijoiksi kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja sekä toimialajohtajat oman toimialansa tiedottamisen osalta. Vastaavat viranhaltijat voivat antaa tarkentavia käytännön ohjeita viestintäohjeen tulkinnasta.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen
yksimielisesti.