Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinympäristövaliokunta
Muistio 29.11.2022/Asianro 47


 

Kuntalaisaloite, palvelukeskus Koivulehdon uima-altaan palauttaminen käyttöön

 

Elinympäristövaliokunta 29.11.2022 § 47  

173/12.04.02/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, p. 0404854037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Asian selostus Viisi Iitin kuntalaista on 11.10.2021 tehnyt kuntalaisaloitteen palvelukeskus Koivulehdon uima-altaan palauttamisesta käyttöön seuraavasti:

 

 "Tällä kuntalaisaloitteella haluamme tuoda päätettäväksi mahdollisuuden avata palvelukeskus Koivulehdon keväällä 2020 suljettu uima-allas uudelleen käyttöön.

 

 Palvelukeskus Koivulehdon uima-allasta, nk. terapia-allasta, ovat käyttäneet mm. kotihoidon asiakkaat. Lisäksi allasta ovat käyttäneet kunnan vapaa-aikapalveluiden ja kansalaisopiston liikuntaryhmät, ajoittain myös terveydenhuollon fysioterapiaryhmät. Joitakin vuosia sitten altaan

 puhdistusjärjestelmä uusittiin ryhmätoiminnan tarpeita vastaavaksi. Kesken päättyneellä kaudella 2019-2020 vapaa-aikapalveluiden ohjauksessa olevia vesiliikuntaryhmiä olivat esimerkiksi reumaryhmä, syöpäryhmä, erityisryhmä ja terveydenhuollon liikuntalähetteen saaneiden ryhmä.

 Nämä kaikki toteutettiin kahtena arkipäivänä viikossa.

 

 Todistetusti tehokkaana liikuntamuotona vesiliikunta on ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa ja terveyttä sekä toimintakykyä edistävää. Se sopii niille, joille muu liikunta ei sovi. Vain vähän

 niveliä rasittava vesivoimistelu on oikea voimistelumuoto erityisesti tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiville (ks. esimerkiksi https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikuntalajit-ja-liikkumismuodot/

 vesiliikunta/). Allasliikuntaa voi harrastaa vaikka olisi uimataidoton. Iitin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouspöytäkirjassakin 3/2018 todetaan, että vesiliikunta on terveysliikuntaa, joka sopii lähes jokaiselle.

 

 Liikunta-, kehitys- ja monivammaiset hyötyvät vesiliikunnasta,  puhumattakaan kuntoutusta ja fysioterapiaa tarvitsevista. Liikuntapalveluja eivät siis tarvitse ainoastaan terveet kuntalaiset vaan myös vaikeista sairauksista toipuvat, erilaisista kroonisista sairauksista kärsivät, ikääntyneet ja liikuntarajoitteiset kuntalaiset. Kaikkien kuntalaisten toimintakyvyn edistämiseksi Iitissä pitäisi voida järjestää myös vesiliikuntaa.

 

 Terveysliikunta sisältyi sekä Kymenlaakson että Päijät-Hämeen edellisen strategiakauden liikuntastrategioihin. On käsittämätöntä, että Iitin kunta on lopettanut Koivulehdon allasosaston ylläpidon aikana, jolloin ikäihmisten ja vammaisten liikunnan ja muunkin ryhmätoiminnan osuutta sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin ylläpidossa ja edistämisessä pidetään erityisen tärkeänä.

 

 Pyydämme aloitteessamme, että Iitin kunta ottaa ensi vuonna Koivulehdon allasosaston uudelleen käyttöön ja aloittaa siellä vesiliikuntaryhmiä entiseen tapaan. Uskomme, että ryhmät ovat valmiita aiempaa korkeampiin osallistumismaksuihin, jos niiden avulla toiminta saadaan alkamaan. Kunnassa on kaksi liikunnanohjaajan toimea, jotka täytettyinä riittänevät myös vesiliikunnan ohjaukseen."

 

 Yksi aloitteen tekijöistä on 14.11.2022 tiedustellut aloitteen etenemisestä todeten mm. seuraavaa: "Jotain tarvetta varten kuntoutusallas Koivulehtoon aikoinaan rakennettiin. Onko se tarve kadonnut? Haluaisimme mielellämme kuulla, mitä henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävää toimintaa kunnassa on suunniteltu niille erityisryhmille, jotka vesijumppaa harrastivat, koska Päijät-Sotea se ei kiinnosta. Esimerkiksi syövästä toipuvia Iitissä lienee yhtä paljon kuin väestössä muutenkin, ja se on aika iso joukko."

 

 Elinympäristövaliokunta käsittelee asiaa kiinteistön käyttöön liittyen teknisestä näkökulmasta. Aloitteessa esitetyn palvelun tuottamisen ja elinvoiman osalta asia kuuluu palveluvaliokunnalle ja elinvoima-resurssivaliokunnalle, joiden tehtäviin kuuluu ohjata palveluihin ja elinvoimaan liittyvien kuntalais- ja valtuustoaloitteiden valmistelua. Palveluvaliokunta on kokouksessaan 28.9.2022 vuoden 2023 talousarvion käsittelyssä ohjannut selvitettäväksi Koivulehdon allasosaston kustannuksia ja teknisiä mahdollisuuksia altaan käyttöönottoon kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Teknisen johtajan näkemyksen mukaan lähivuosina ei ole mahdollista ottaa palvelukeskuksen uima-allasosastoa käyttöön teknisten ja toiminnallisten syiden takia. Uima-allas vaatisi korjauksia ja rakennuksen tilaratkaisut eli tuleva käyttö on avoinna. Tällä hetkellä tyhjillään on uima-allasosaston lisäksi mm. keittiötilat. Kunnanvaltuusto on 15.11.2022 § 31 hyväksynyt 12.10.2022 päivätyn Iitin kunnan tilaratkaisut -selvityksen ja sen liitteenä olevan 10 vuoden investointiohjelmaehdotuksen kunnan tilojen käyttöä ja omistusta ohjaavana strategisena asiakirjana. Tilaratkaisut-selvityksessä todetaan palvelukeskus Koivulehdon osalta seuraavaa: "Palvelukeskuksen välittömät korjaukset nykytoimintaan. Ei muita investointeja ennen kuin rakennuksella on käyttötarkoitus."

 

Elinympäristövaliokunta antaa ohjauksensa asiassa.

 

Valiokunnan ohjaus Elinympäristövaliokunta ohjasi, että aloitteessa edetään valtuuston päätöksen mukaan. Mikäli toimintaa hoitamaan ja kustannukset kattamaan ilmaantuu hyvinvointialue tai yrittäjä, allasosaston remontti tulee ottaa käsittelyyn.