Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinympäristövaliokunta
Muistio 29.11.2022/Asianro 46


 

Valiokunta-aloite, kelluvan uimahyppytornin hankkiminen Urajärven uimarannalle

 

Elinympäristövaliokunta 29.11.2022 § 46  

251/10.03.01.01/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, p. 0404854037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Asian selostus Sami Saarikko jätti elinympäristövaliokunnan kokouksessa 1.11.2022 aloitteen kelluvan uimahyppytornin hankkimiseksi Urajärven uimarannalle seuraavasti: "Urajärven uimaranta on matala ja pitkästä laiturista huolimatta ei rannalla ole hyppymahdollisuutta. Uimaranta on lasten ja nuorten suosima paikka ja muutoinkin vilkas kesäisin. Hyppytorni parantaisi viihtyvyyttä, monipuolistaisi uimareiden taitoja ja olisi mukava lisä rannalle. Uimarannan vieressä sijaitsee veneenlaskupaikka ja yksittäiset uimarit ovat vaikea havaita veneestä. Kelluva torni lisäisi myös veneilijöiden tietoisuutta uimarannan olemassaolosta ja parantaisi uimareiden turvallisuutta. Uimahyppytornissa voisi olla 1 m ja mahdollisesti 3 m tasot. Kelluva alusta mahdollistaa valita sijainti sellaiseksi, josta löytyy hyppytornin käytön vaatima vesisyvyys."

 

 Valiokunta ohjasi aloitteen valmisteluun.

 

 Asiaa on selvitetty hyvinvointikoordinaattorin ja puutarhurin kanssa, jotka eivät puoltaneet uimahyppytornin sijoittamista Urajärven uimarannalle.

 

 Hyvinvointikoordinaattori toteaa seuraavaa: "Jos ranta on pitkään matala, niin hyppytorni sijaitsisi sitten kaukana rannasta, mikä ei ole hyvä. Eli ranta tulee tarkoin tutkia, onko siinä edes mahdollisuutta ko. aloitteelle ja senkin jälkeen, onko hanke riski vai palvelun lisä. Ainakaan liikunta-/nuorisopuolella ei ole koskaan esitetty tai  tarvetta tuotu esille. Monesti hyppytornit ovat nykyään uimaloissa, jotka saa suljettua yöksi. Tulisiko hyppytornin yöaikaisesta käytöstä turvallisuusriski?"

 

 Lisäksi hyvinvointikoordinaattori toteaa, että Tukesin ohjeet laitureille ja hyppypaikoille ovat seuraavat: "Varmista, että laitureiden ja hyppypaikkojen kohdalla veden syvyys on riittävä. Jos vesi ei ole tarpeeksi syvää, varoita siitä ja kiellä hyppääminen laiturilta. Varoituksen pitää olla selkeästi näkyvillä hyppypaikalla. Rannalta tunnistettuihin vaaroihin perustuen hyppääminen on tarvittaessa muutoinkin estettävä, esimerkiksi sulkemalla pääsy hyppytorneihin ilta- ja yöaikaan.

 

 Jos jotain rakennetta ei ole turvallista käyttää tiettynä aikana, esimerkiksi korjaustöiden vuoksi tai valvonta-ajan ulkopuolella, estä sen käyttö tehokkaasti. Pelkkä opastetaululle laitettu ilmoitus laiturin, hyppypaikan, liukumäen tai muun rakennelman käyttökiellosta ei riitä. Varaudu myös ilkivaltaan. Tarkkaile säännöllisesti esimerkiksi laiturien päätyjä ja hyppytornien alastuloalueita veden alla olevien, vaaraa aiheuttavien esineiden varalta."

 

Valmistelun pohjalta teknisen johtajan näkemys on, ettei kelluvaa uimahyppytornia hankita seuraavin perustein:

 

-          ranta on pitkään matala eikä sovellu hyppytornin sijoittamiseen

-          hyppytorni aiheuttaisi vaaratilanteita ja lisäisi valvonnan tarvetta

-          pääsyä hyppytorniin ei pystytyä pitävästi estämään, mikä aiheuttaisi turvallisuusriskin varsinkin ilta- ja yöaikaan

-          uimarantojen ja -paikkojen tulee olla käyttäjälleen turvallisia ja täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset

-          Tukes kehottaa, että suosituimmat ja korkeariskisimmät uimarannat otettaisiin kehityskohteiksi järjestämällä niille rantavalvonta. Rantavalvonnan tarvetta voi arvioida Tukesin verkkosivuilla julkaistun Rantavalvontatyökalun avulla. Rantavalvojan tulee olla täysi-ikäinen ja koulutettu tehtäväänsä.

-          Tukesin Rantavalvontatyökalun mukaan hyppytorni tai muu hyppypaikka aiheuttaa uimarannalla aina erityistä vaaraa sekä hyppääjille että uimareille. Hyppypaikan veden syvyyden on oltava riittävä. Hyppypaikan pohja on tarkistettava säännöllisesti, että siellä ei ole ylimääräisiä esineitä. Hyppääjien käyttäytymistä pitää valvoa erityisesti ruuhka-aikana. Veden syvyyden vuoksi pelastaminen hyppypaikalla on aina haastavaa.

-          Tukesin ohjeen mukaan luonnonvesissä vesien korkeusvaihtelut voivat olla suuria, joten on varmistuttava siitä, että vettä on riittävästi myös veden ollessa matalalla. Rakennettavien uusien ja peruskorjattavien hyppytornien kohdalla on varmistuttava rannan riittävästä syvyydestä niin, että se kestää mahdollisen maa-aineksen kerrostumisen pohjaan sekä veden korkeusvaihtelut.

-          Tukesin ohjeen mukaan uusille ja peruskorjattaville hyppytorneille ovat veden syvyydet seuraavat:

-          . Hyppykorkeus ? 3 metriä: vettä on oltava vähintään 4 metriä

-          . Hyppykorkeus > 3 metriä: vettä on oltava vähintään 5 metriä

 

Elinympäristövaliokunta antaa ohjauksensa tehdyn valmistelun pohjalta siitä, jatketaanko aloitteen valmistelua vai todetaanko teknisen johtajan valmistelun ja  näkemyksen mukaisesti, että kelluvaa uimahyppytornia ei hankita Urajärven uimarannalle.

 

Valiokunnan ohjaus Elinympäristövaliokunta ohjasi aloitteen uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa tulee tutkia muun muassa Kouvolan Käyrälammen hyppytornin toteuttamiskeinot ja veden syvyyden riittävyys Urajärvellä.