Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 159 

Henkilöstön siirtosopimus Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle, koulukuraattorit

 

Kunnanhallitus 19.09.2022 § 159  

17/00.01.00.00/2022  

 

 

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja: Jari von Becker, puh. 040 4833 732, jari.vonbecker@iitti.fi

 

Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.  

 

Hyvinvointialue perustaa toiminnan kannalta tarpeelliset virat niihin tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Henkilöt luovuttavista organisaatioista siirtyvät automaattisesti ilman hakumenettelyä virkoihin, joiden kelpoisuusvaatimukset he täyttävät ja joita voidaan pitää heille sopivina. Viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta voidaan muuttaa, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Ennen virantoimitusvelvollisuuden muuttamista on viranhaltijalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Ne viranhaltijat, jotka eivät tule käyttämään julkista valtaa, siirretään vastaavaan työsuhteiseen tehtävään muutoin entisin palvelusuhde-ehdoin ilman palvelussuhteen keskeytystä.

 

Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka yksilöidään kussakin luovuttavassa organisaatiossa käytävässä yhteistoimintamenettelyssä. Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vakinaiset että määräaikaiset, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä.  

 

Siirtyvään henkilöstöön noudatetaan siirron jälkeen sopimuskauden loppuun saakka sitä virka- tai työehtosopimusta, jota on noudatettu ennen siirtoa, elleivät valtakunnan sopijaosapuolet muuta sovi. Siirtyvien henkilöiden palkkaus säilyy myös siirrossa samana, mutta palkkarakenne voi myöhemmin muuttua hyvinvointialueella sovellettavan palkkausjärjestelmän mukaiseksi.
 

Ennen siirtoa myönnetyt/vahvistetut 31.12.2022 yli menevät tai sen jälkeen alkavat vuosilomat, muut poissaolot ja keskeytykset ovat voimassa hyvinvointialueella ilman uusia hakemuksia ja päätöksiä.  

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on käsitellyt siirtosopimuksen 22.8.2022. 

 

Henkilöstön siirtosopimusta, varsinaista liikkeen luovutusta ja henkilöiden siirtymistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut on käyty Iitissä siirtyvien kahden työntekijän ja heitä edustavan pääluottamusmiehen ja työnantajan edustajan kesken 17.8.2022.

 

Esityslistan oheismateriaalina on hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosopimus.

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosopimuksen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Eemeli Lehtinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).