Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 146


Liite 4 Talousarvionlaadintaohje 2023 ja raami

 

Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohjeet

 

Kunnanhallitus 15.08.2022 § 146  

24/02.01.00/2022  

 

 

Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen. puh. 040 481 8401

 

Kuntalain (410/2015) 110 §:ssä säädetään kunnan talousarviosta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat

kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin

toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

 

Talousarvion rakenteesta on säädetty, että talousarvion tulee sisältää

käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat.

 

Vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohjeessa on selostettu tarkemmin talousarviovalmistelun perusteita ja sitovia valmisteluohjeita, se sisältää myös kunnan tuloslaskelmatasolle laaditun talousarvioraamin.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohjeen ja talousarvioraamin sekä antaa sen valmistelijoille tiedoksi.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.