Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 147


 

Kunnanvaltuuston 21.6.2022 kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

Kunnanhallitus 15.08.2022 § 147  

29/00.01.03/2022  

 

 

Kunnanvaltuuston kokouksen 21.6.2022 pöytäkirja tarkastettiin 4.7.2022

ja pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäville 23.6.2022

 

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

1. Henkilöstökertomus 2021

2. Kunnan järjestämä joukkoliikenne kaudella 2022-2023

3. Kymijoen Kyläkuitu Osuuskunnan Kymenlaakson Osuuspankin

lainojen sekä Iitin kunnan osuuskunnalle myöntämien

lainojen maksuehtojen muutokset

4. Kausalan Lämpö Oy:n omistusjärjestelyt

kaukolämpöliiketoiminnan osalta

5. Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

 

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että

valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että

valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,

kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on

viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuusto ei ole kokouksen 21.6.2022 päätöksiä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa ja että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia.
Näin ollen kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston tekemät päätökset täytäntöön.
Valtuustoaloitteen valmistelu:

Aloite 1
1. Valtuustoaloite joukkoliikenteen järjestämisestä 2023-2024.
Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja
Päättäjä: Kunnanhallitus
Aikataulu: 31.5.2023 mennessä

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.