Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 139 

Lausuntopyyntö Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin luonnosvaihtoehdoista

 

Kunnanhallitus 15.08.2022 § 139  

117/10.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, harri.hoffren@iitti.fi p. 040 485 4037

 

Lahden kaupunkiseudulla on maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen MAL-sopimus valtion kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluvat Lahden kaupungin lisäksi Orimattilan ja Heinolan kaupungit sekä Hollolan, Asikkalan, Kärkölän ja Iitin kunnat. MAL-sopimus velvoittaa laatimaan alueelle kaupunkiseutusuunnitelman.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistusluonnoksessa on kuvattu kaupunkiseutusuunnitelman, kokonaan uuden suunnitelmatason sisältöä. Kaupunkiseutusuunnitelmalla on määrä sovittaa yhteen seudun yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja viherrakenteen kehittämisen periaatteet pitkällä aikavälillä. Myös lyhyemmän aikavälin konkreettisia toimenpiteitä on kaupunkiseutusuunnitelmassa mahdollista osoittaa.

 

Yhdyskuntarakenteen osalta tarkastellaan kaupunkiseudun väestön ja asumisen, työpaikkojen ja elinkeinojen, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittumista niiden keskinäistä suhdetta.

 

Liikennejärjestelmän osalta tarkastellaan seudun liikenneväylien ja niiden solmukohtien, eri liikennemuotojen terminaalien ja muun liikkumisympäristön sekä henkilö- ja tavaraliikenteen eri muotojen muodostamaa kokonaisuutta.

 

Viherrakenteen osalta tarkastellaan seudun pääosin rakentamattomien ja kasvullisten alueiden ja niiden välisten yhteyksien muodostamaa verkostoa, joka kattaa suojelu- ja virkistysalueiden lisäksi vesialueita sekä sellaiset metsätalous- ja peltoalueet, joilla on erityistä merkitystä alueiden kytkeytyneisyyden, ekologisten yhteyksien, luonnon monimuotoisuuden, virkistyksen ja ilmastonmuutoksen kannalta ja johon liittyvät myös rakennetun ympäristön kasvulliset alueet. 

 

Kaupunkiseutusuunnitelma ei ole lainvoimainen kaava, mutta se antaa hyvän pohjan kuntien yleiskaavojen laadinnalle. Tarkkuustasoltaan kaupunkiseutusuunnitelman voi kuvata olevan kunnan strategisen yleiskaavan ja maakuntakaavan väliltä.

 

Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun MAL-kunnat yhteistyössä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa valmistautuu laatimaan vuosien 2021 ja 2022 aikana kaupunkiseutusuunnitelman, joka vastaa MAL-sopimusta ja MRL-uudistusluonnoksen vaatimuksia kaupunkiseutusuunnitelmasta.

 

Päijät-Hämeen maakunnan kolme pohjoisinta kuntaa, Padasjoki, Sysmä ja Hartola eivät ole mukana MAL-sopimuksessa. Päijät-Hämeen liitto laatii myös näiden kuntien alueelle kaupunkiseutusuunnitelmaa vastaavan suunnitelman yhteistyössä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa. Tästä suunnitelmasta käytetään nimeä Päijät-Hämeen rakennemalli. Rakennemalli toimii hyvänä pohjana pohjoisten kuntien yleiskaavan laadinnalle sekä kokonaismaakuntakaavan uudistamiselle, joka on tarkoitus käynnistää kaupunkiseutusuunnitelman ja rakennemallin valmistuttua.

 

Lahden kaupunkiseutusuunnitelman hyväksyvät Lahden MAL-kuntien valtuustot ja Päijät-Hämeen rakennemallin Hartolan, Sysmän ja Padasjoen kunnat sekä Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto.

 

Päijät-Hämeen liitto on yhdessä alueen kuntien kanssa asettanut Lahden kau-punkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin luonnosvaihto-ehdot nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen antamista varten.

 

Luonnosvaihtoehdot ovat nähtävillä 20.6. - 31.8.2022 välisen ajan. Nähtä-villä oleva materiaali on saatavilla sähköisessä muodossa Päijät-Hämeen liiton verkkopalvelussa.

 

Päijät-Hämeen liitto on pyytänyt myös kunnan lausuntoa 31.8.2022 klo 15:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen toimisto@paijat-hame.fi.

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Iitin kunta lausuu luonnosvaiheen asiakirjoista seuraavaa:

- Realistisin kasvuennuste huomioiden oikeimmat huomiot on esitetty M -vaihtoehdossa, johon jatkosuunnittelu voi tukeutua.
- Asumisen mahdollisuuden säilyminen ja lisääntyminen tulee osoittaa myös haja-asutusalueelle, ei pelkästään kaupunkiseuduille. Maaseudun kylät tarjoavat laadukkaan ja turvallisen asumisympäristön tulevaisuudessa. Kulkumahdollisuuksiin ja peruspalveluihin tulee luoda edellytykset. Hajasijoittaminen maakunnan kaukaisimpiin paikkoihin ja saariin ei sen sijaan liene suotavaa kehitystä.
- Asumisen kasvua tulee korostaa Iitin kunnan alueella Erityisesti Kausalan, Kirkonkylän, Radansuun ja Vuolenkosken alueille. Karttaesityksissä jo olemassa olevat Sorronniemen ja Vuolenkosken asemakaava-alueet lähiympäristöineen tulisi esittää taajamina jollain asteella.
- On hyvä, että kausiasuminen on tunnistettu relevantiksi toimeksi asumisen tarkasteluissa. Yhä useammin onkin nykyisin kyse asumisen monipaikkaisuudesta, ei pelkästään loma-asumisesta. Karttaesitys on laadittu suurpiirteisesti, tarkennusta kaivataan mm. osittamaan asumisen tiheyttä ja alueiden realistisempia ulottuvuuksia.
- Elinkeino- ja työpaikkakeskittymän ulottuvuus Iitin kohdalla tulisi laajentaa Itään päin myös XS- ja M -vesioissa. Aivan Kouvolan rajalle saakka on potentiaalista kehittymismahdollisuutta luomassa jo olemassa oleva eritasoliittymä, KymiRingin kaava-alue ja alueen vireillä olevat energia-alueiden kaavoitushankkeet.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.