<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 02.04.2023 / Keskusvaalilautakunnan edellisen 31.3. kokouksen ja 2.4.2023 kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 02.04.2023 / Vaalipäivän äänestyslippupakettien ja vaalipöytäkirjojen toimittaminen vaalipiirilautakunnalle]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 02.04.2023 / Vaalipäivän alustavan ääntenlaskennan tiedotus]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 31.03.2023 / Keskusvaalilautakunnan seuraava kokous]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 31.03.2023 / Ennakkoäänestyksen vaalikuorien toimittaminen vaalipiirilautakunnalle]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 31.03.2023 / Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen ja laskeminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi 27.3.2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat kunnanhallitukselle tiedoksi 27.3.2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Osakkuusyhteisöjen kokoukset tiedoksi kunnanhallitukselle 27.3.2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Tilaisuudet, neuvottelut ja koulutus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Kunnanjohtajan ulkomaan virkamatka]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Lausuntopyyntö Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin ehdotuksesta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Iitin kunnan pyöräetupolitiikka]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Pohjanmäen uimapaikka ja laituri, 142-414-1-855]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Iitin kunnan kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito -sopimusten option käyttö]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Kausalan toripaikkamaksut v. 2023 alkaen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Iitin kunnan torisäännöt]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Yksityistieavustussäännöt]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Heinlahden uimarannan alueenkäyttösopimukset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Laajakaistahankkeen toteuttaminen 2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Kaavoituskatsaus 2023 ja kaavoitusohjelma 2023 - 2027]]><![CDATA[Kunnanhallitus 27.03.2023 / Tilinpäätös 2022]]><![CDATA[Viranomaislautakunta 21.03.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Viranomaislautakunta 21.03.2023 / Rakennetun ympäristön kevätkatselmus 2022 kehotuksesta, selitys/anomus]]><![CDATA[Viranomaislautakunta 21.03.2023 / Esitys jätehuoltomääräyksiksi ja niiden perustelumuistioksi, viranomaislautakunnan lausunto]]><![CDATA[Viranomaislautakunta 21.03.2023 / Anhavan tuulivoimahanke, YVA-ohjelma, ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto]]><![CDATA[Viranomaislautakunta 21.03.2023 / Anhavan tuulivoimaosayleiskaava, OAS, viranomaislautakunnan lausunto]]><![CDATA[Viranomaislautakunta 21.03.2023 / Asiakirjoja viranomaislautakunnan tietoon]]><![CDATA[Viranomaislautakunta 21.03.2023 / Vireillä olevia asioita, viranomaislautakunta]]><![CDATA[Palveluvaliokunta 21.03.2023 / Muut asiat]]>