Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 65 

 

Lausuntopyyntö Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin ehdotuksesta

 

Kunnanhallitus 27.03.2023 § 65  

117/10.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, harri.hoffren@iitti.fi p. 040 485 4037

 

Lahden kaupunkiseudulla on maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen MAL-sopimus valtion kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluvat Lahden kaupungin lisäksi Orimattilan ja Heinolan kaupungit sekä Hollolan, Asikkalan, Kärkölän ja Iitin kunnat. MAL-sopimus velvoittaa laatimaan alueelle kaupunkiseutusuunnitelman.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistusluonnoksessa on kuvattu kaupunkiseutusuunnitelman, kokonaan uuden suunnitelmatason sisältöä. Kaupunkiseutusuunnitelmalla on määrä sovittaa yhteen seudun yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja viherrakenteen kehittämisen periaatteet pitkällä aikavälillä. Myös lyhyemmän aikavälin konkreettisia toimenpiteitä on kaupunkiseutusuunnitelmassa mahdollista osoittaa.

 

Yhdyskuntarakenteen osalta tarkastellaan kaupunkiseudun väestön ja asumisen, työpaikkojen ja elinkeinojen, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittumista niiden keskinäistä suhdetta.

 

Liikennejärjestelmän osalta tarkastellaan seudun liikenneväylien ja niiden solmukohtien, eri liikennemuotojen terminaalien ja muun liikkumisympäristön sekä henkilö- ja tavaraliikenteen eri muotojen muodostamaa kokonaisuutta.

 

Viherrakenteen osalta tarkastellaan seudun pääosin rakentamattomien ja kasvullisten alueiden ja niiden välisten yhteyksien muodostamaa verkostoa, joka kattaa suojelu- ja virkistysalueiden lisäksi vesialueita sekä sellaiset metsätalous- ja peltoalueet, joilla on erityistä merkitystä alueiden kytkeytyneisyyden, ekologisten yhteyksien, luonnon monimuotoisuuden, virkistyksen ja ilmastonmuutoksen kannalta ja johon liittyvät myös rakennetun ympäristön kasvulliset alueet. 

 

Kaupunkiseutusuunnitelma ei ole lainvoimainen kaava, mutta se antaa hyvän pohjan kuntien yleiskaavojen laadinnalle. Tarkkuustasoltaan kaupunkiseutusuunnitelman voi kuvata olevan kunnan strategisen yleiskaavan ja maakuntakaavan väliltä.

 

Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun MAL-kunnat yhteistyössä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa valmistautuu laatimaan vuosien 2021 ja 2022 aikana kaupunkiseutusuunnitelman, joka vastaa MAL-sopimusta ja MRL-uudistusluonnoksen vaatimuksia kaupunkiseutusuunnitelmasta.

 

Päijät-Hämeen maakunnan kolme pohjoisinta kuntaa, Padasjoki, Sysmä ja Hartola eivät ole mukana MAL-sopimuksessa. Päijät-Hämeen liitto laatii myös näiden kuntien alueelle kaupunkiseutusuunnitelmaa vastaavan suunnitelman yhteistyössä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa. Tästä suunnitelmasta käytetään nimeä Päijät-Hämeen rakennemalli. Rakennemalli toimii hyvänä pohjana pohjoisten kuntien yleiskaavan laadinnalle sekä kokonaismaakuntakaavan uudistamiselle, joka on tarkoitus käynnistää kaupunkiseutusuunnitelman ja rakennemallin valmistuttua.

 

Lahden kaupunkiseutusuunnitelman hyväksyvät Lahden MAL-kuntien valtuustot ja Päijät-Hämeen rakennemallin Hartolan, Sysmän ja Padasjoen kunnat sekä Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto.

 

 Päijät-Hämeen liitto yhdessä alueen kuntien kanssa asettaa Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin ehdotuksen nähtäville kommenttien ja lausuntojen antamista varten.

 

 Ehdotus on nähtävillä 15.3. - 13.4.2023 välisen ajan. Nähtävillä oleva materiaali on sähköisessä muodossa ja löytyy täältä:

 https://experience.arcgis.com/experience/e5ac677f84b248758cdcd251274660ca/page/Ehdotus/

 

 Lausunnot pyydetään ensisijaisesti antamaan ehdotussivustolla karttapalautekanavan kautta. Ellei se ole mahdollista, voi lausunnon toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen toimisto@paijat-hame.fi 13.4.2023 klo 15 mennessä.

 Iitin kunnan lausunto Lahden kaupunkiseutusuunnitelmasta ja Päijät-Hämeen rakennemalliehdotuksesta valmistuu kunnanhallituksen kokoukseen mennessä ja esitellään kokouksessa.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Lahden kaupunkiseutusuunnitelmasta ja Päijät-Hämeen rakennemalliehdotuksesta kokouksessa esiteltävän lausunnon.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Harri Hoffren poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Ptk tark.