Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoima- ja resurssivaliokunta
Muistio 20.03.2023/Asianro 8 

 

Iitin kunnan torisäännöt, ERV ohjaus

 

Elinvoima- ja resurssivaliokunta 20.03.2023 § 8  

195/02.07.00/2022  

 

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja: Tuomas Rimpiläinen, puh. 040 481 8401, tuomas.rimpilainen@iitti.fi ja markkinointi- ja tiedotussihteeri Jenna Ahola, jenna.ahola@iitti.fi

 

Asian selostus Iitin kunnalla on lääninhallituksen v. 1992 vahvistama torijärjestys, joka on monelta osin vanhentunut. Torijärjestyksen lisäksi torin käyttöä on säännelty ja ohjeistettu toripaikkamaksu-päätösten yhteydessä sekä teknisen johtajan ja torivalvojan erikseen antamin kirjallisin ja suullisin ohjein. Lisäksi v. 2004 voimaantulleessa järjestyslaissa on järjestystä ja turvallisuutta koskevia säännöksiä yleisillä alueilla, mm. säännös, joka kieltää koiran tuomisen toriaikana torille, jollei se ole erikseen sallittua.

 

 Iitin kunnalla on yksi varsinainen tori, joka sijaitsee Kausalan keskustassa (Kausalan tori). Lisäksi muita yleisiä alueita voidaan käyttää toritoimintaan erillisten päätösten mukaan tilapäisesti.

 

 Kausalan tori on peruskorjattu v. 2006. Peruskorjauksen jälkeen Kausalan torilla on 47 myyntipaikkaa, joista yksi on kahvilapaikka ja yksi jäätelökioskipaikka. Lisäksi torilla on esiintymislava.

 

 Kausalan torin käyttöaste myynti- ja tapahtumatoimintaan on ollut viime vuosina hiipumaan päin. Myös koronapandemia on vaikuttanut käyttöön. Kun tori ei ole torikäytössä, sitä käytetään yleisesti pysäköintiin. Se on myös suosittu nuorten kokoontumispaikka.

 

 Kunnassa on pohdittu keinoja torin elävöittämiseksi ja käyttöasteen nostamiseksi. Keskustan kehittämisen määrärahoja kohdennetaankin viime ja kuluvana vuonna torin viihtyisyyden parantamiseen mm. panostamalla esiintymislavaan, penkkeihin ja kausivaloihin. Tänä vuonna suunnitelmissa on mm. myyntikojut. Viihtyisyyskohteita on valittu osallistavalla budjetoinnilla kuntalaisilta kyselemällä.

 

 Tavoitteena on saada torista paitsi vilkas markkinapaikka myös viihtyisä kohtaamispaikka.

 

 Vanhentuneiden ja hajanaisten torisääntöjen tilalle on tarpeen laatia uudet torisäännöt, jossa huomioidaan tavoitteet torielämän vilkastuttamisesta.

 

 Uusien torisääntöjen valmisteluun elinvoima- ja resurssivaliokunnalta odotetaan ohjausta mm. seuraaviin asioihin:

 

 - Pidetäänkö kaikki torimyyntipaikat maksullisina? Vai osoitetaanko esim. kirpputoripaikkoja ilmaiseksi tiettyinä aikoina tietyiltä alueilta? Maksut päätetään erikseen, mutta torisäännöissä voidaan ohjata torin eri alueiden käyttöä eri tarkoitukseen.

 - Voiko toripaikkoja käyttää vaalikampanjointiin ja pidetäänkö tällaisten ja vastaavien tilaisuuksien paikat maksullisina? Asetetaanko vaalikampanjoinnille jotain rajoitteita - esim. aikaa, koska sitä saa tehdä ennen vaaleja?

 - Pidetäänkö esiintymislavan käyttö maksuttomana edellyttäen, että siinä järjestetään ohjelmaa?

 - Saako torikauppaa käydä / tapahtumia järjestää ympäri vuoden joka päivä kellonajasta riippumatta vai asetetaanko rajoituksia? Nykyisin toripäivien ajat ovat seuraavat: kuukausimarkkinat joka kuukauden 1. arkitiistai klo 7.00 - 14.00, lauantaitori joka lauantai klo 8.00 - 13.00, iltatori kesäkeskiviikkoisin (kuukauden 2. ja 3. keskiviikko) klo 16 19. Muina aikoina ei kirjattuja rajoituksia.

 - Sallitaanko mahdollisista myyntiaikarajoituksista poikkeaminen esim. teknisen johtajan päätöksellä tai torivalvojan luvalla?

 - Rajataanko tarkemmin, mitä paikkoja saa käyttää torimyyntiin muina kuin niinä aikoina, esim. markkinatiistaina, jolloin koko torialue on torikäytössä? - Säilytetäänkö vuokralaisilla etuoikeus saman paikan vuokraamiseen seuraavana vuonna/kautena? Huomioiden, että tarvittaessa kunnalla on oikeus uudelleenjärjestellä paikkoja.

 

 Lisäksi elinvoima- ja resurssivaliokunnalta odotetaan ohjausta ideoista sekä ideoita torin elävöittämiseksi.

 

 Kirpputoritoiminnan osalta on ideoitu, että kunta tarjoaa torin kerran kuussa kirppistoimintaa varten, ja kirppistoiminnalle etsitään ns. kirppisisäntä (esim. paikallinen yhdistys), joka hoitaa paikkojen koordinoinnin, rahastukset ja pitää torin siistinä. Kirpparipäivät eivät olisi toripäiviä, vaan järjestettäisiin muina aikoina, esim. sunnuntaiaamuna.

 

 Kesäkeskiviikkoisten iltatorien osalta on ideoitu, että kunnan viranhaltijat/työntekijät ja luottamushenkilöt jalkautuisivat torille vuorotellen toimialoittain keskustelemaan ajankohtaisista ja muista asioista, esim. osallistavasta budjetoinnista torikahvien merkeissä. Näin kuntalaiset pääsisivät osallistumaan kunnan toimintaan.

 

 Markkinointi- ja tiedotussihteeri Jenna Ahola tulee kertomaan torisääntöjen uudistamisesta.

 

 

 

Valiokunnan ohjaus 

 

 

 - Pidetäänkö kaikki torimyyntipaikat maksullisina? Vai osoitetaanko esim. kirpputoripaikkoja ilmaiseksi tiettyinä aikoina tietyiltä alueilta? Maksut päätetään erikseen, mutta torisäännöissä voidaan ohjata torin eri alueiden käyttöä eri tarkoitukseen.

 

 Valiokunnan ohjasi, että ensin tulee selvittää toripaikkojen tulot ja kulut, ennen kuin päätetään maksullisuudesta. Lisäksi voitaisiin katsoa muiden kuntien bechmerkkausta torijärjestyksessä. 

 Muiden päivien osalta: esimerkiksi. kirpparipaikat voisivat olla maksuttomia. Yhdistyksiä voisi aktivoida tällöin kirppari isänniksi, mutta vaatii yhteistyötä ja tiedustelua kumppanuudesta kunnan puolelta.

 Valiokunta ohjasi myös, että Kyläasiainneuvottelukuntaan viestittäisiin asiasta.

 

 

 

 - Voiko toripaikkoja käyttää vaalikampanjointiin ja pidetäänkö tällaisten ja vastaavien tilaisuuksien paikat maksullisina? Asetetaanko vaalikampanjoinnille jotain rajoitteita - esim. aikaa, koska sitä saa tehdä ennen vaaleja?

 

 Valiokunta antoi ohjauksenaan, että kunnan tulisi tukea maksuttomilla toripaikoilla vaalikampanjointia puoluerekisteriin merkattuja poliittisia järjestöjä. Vaalikampanjointiin ei tulisi asettaa rajoitteita, mutta kampanjointiin liittyvät lait ja järjestyssäännöt tulee huomioida kampanjointia tehdessä, sillä tori sijaitsee äänestyspaikan läheisyydessä. Vaalikampanjointia voi tehdä vaalilain sallimissa rajoissa.

.

 

 - Pidetäänkö esiintymislavan käyttö maksuttomana edellyttäen, että siinä järjestetään ohjelmaa?

 

 Valiokunta ohjasi, että esiintymislavan käyttö olisi maksutonta ja jotta lavalle saataaisin lisää käyttöä voisivat koulujen musiikkiryhmät voisivat tulla torin esiintysmislavalle esiintymään ja esittämään ohjelmansa.

 Lavalle voisi kysyä esimerkiksi Perheniemen musiikkikurssia, Musiikkijuhlia, Pohjois-Kymen musiikkiopisto, mutta myös muut yhdistykset olisi huomioitava esimerkiksi moottorikerho yms.

 Lisäksi torille tuotava enemmän säännöllistä lavaohjelmaa erityisesti kesäaikaan ja ohjelmaa tulee tiedottaa ja markkinoida monikanavaisesti

 

 

 - Saako torikauppaa käydä / tapahtumia järjestää ympäri vuoden joka päivä kellonajasta riippumatta vai asetetaanko rajoituksia? Nykyisin toripäivien ajat ovat seuraavat: kuukausimarkkinat joka kuukauden 1. arkitiistai klo 7.00 - 14.00, lauantaitori joka lauantai klo 8.00 - 13.00, iltatori kesäkeskiviikkoisin (kuukauden 2. ja 3. keskiviikko) klo 16 19. Muina aikoina ei kirjattuja rajoituksia.

 

 Valiokunta ohjasi, että tapahtumien järjestäminen torilla on todella tärkeää.

 Koko torin kattavista tapahtumista otettaan vuokra, jos tapahtuman luonteeseen kuuluu järjestävän tahon lipputulojen keruu.

 Ei rajoiteta muuten esim. ilmaistapahtumien osalta.

 

 - Sallitaanko mahdollisista myyntiaikarajoituksista poikkeaminen esim. teknisen johtajan päätöksellä tai torivalvojan luvalla?

 

 Valiokunta ohjasi, että rajoituksista voidaan poiketa, jos annetaan poikkeamiselle selvä peruste.

 

 - Rajataanko tarkemmin, mitä paikkoja saa käyttää torimyyntiin muina kuin niinä aikoina, esim. markkinatiistaina, jolloin koko torialue on torikäytössä?

 

 Valiokunta antoi ohjauksenaan, että toripaikkojen määrä  on mitoitettava. Toripaikkojen varaamisessa voitaisiin käyttää esimerkiksi sähköistä varausjärjestelmää, jolloin kaikki näkevät mikä paikka on milloinkin varattu tai vapaa.

 

 - Säilytetäänkö vuokralaisilla etuoikeus saman paikan vuokraamiseen seuraavana vuonna/kautena? Huomioiden, että tarvittaessa kunnalla on oikeus uudelleenjärjestellä paikkoja.

 

 Valiokunta antoi ohjauksessaan, että vuokralaisille säilytetään etuoikeus saman paikan vuokraamiseen seuraavana vuonna/kautena.

 

 

Valiokunta antoi ohjauksenaan myös, että torimyyntipaikka edellyttää asiallista käytöstä, jos sääntöihin ei sitouduta paikka menetetään.

 

Merkittiin, että Jenna Ahola poistui kokouksesta kello 18:37.

 

Ptk tark.