Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 50 

 

Alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän jäsenten nimeämispyyntö

 

Kunnanhallitus 13.03.2023 § 50  

270/00.04.01/2023  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

Oppilas-ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 14 a §:ssä säädetään alueellisesta opiskeluhuollon yhteistyöryhmästä. Oppilas-ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta annetulla lailla 377/2022 lisätty 14 a § tuli voimaan 1.1.2023.

 

Hyvinvointialueen on yhdessä alueensa kuntien kanssa muodostettava alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä (yhteistyöryhmä). Hyvinvointialueen opiskeluhuoltopalveluista vastaava taho on vastuussa yhteistyöryhmän kokoamisesta ja toiminnasta.

 

Yhteistyöryhmä toimii hyvinvointialueen ja sen alueella toimivien koulutuksen järjestäjien yhteistyöelimenä. Tarkoituksena on varmistaa riittävä yhteistyö ja vuorovaikutus, koska opiskeluhuollon kokonaisuuden järjestäminen on jakautunut koulutuksen järjestäjien sekä hyvinvointialueen vastuulle. Jos hyvinvointialueen alueella on kunnan lisäksi muita koulutuksen järjestäjiä, heidän tulee olla edustettuina yhteistyöryhmässä.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on:

 

1) valmistella 13 a §:ssä tarkoitettu alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma hyvinvointialueen aluevaltuustolle;

2) seurata 13 a §:ssä tarkoitetun alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista

sekä lisäksi opiskeluhuoltopalvelujen, koulutuksen järjestäjien, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä muiden tarvittavien palvelujen yhteistyön toteutumista;

3) käsitellä hyvinvointialueen ja sen alueella toimivien koulutuksen järjestäjien välisiä

opiskeluhuollon yhteistyökysymyksiä;

4) huolehtia muista kuin 1-3 kohdassa tarkoitetuista sille erikseen annettavista tehtävistä.

 

Yhteistyöryhmään kuuluu:

- 2 hyvinvointialueen edustajaa ja varaedustajaa

- 10 kuntien edustajaa (1 edustaja/kunta) ja varaedustaja

- 1 ammatillisen koulutuksen järjestäjän edustaja ja varaedustaja

- 1 yksityisten koulutuksen järjestäjien edustaja ja varaedustaja

- 1 opiskeluhuollon työntekijöiden edustaja ja varaedustaja

- 1 alaikäisten vanhempien ja huoltajien edustaja ja varaedustaja

- 1 alueellisen nuorisovaltuuston edustaja (opiskelijoiden edustaja) ja varaedustaja

 

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii lapsiperhepalvelujen tulosaluejohtaja ja esittelijänä opiskeluhuoltopalvelujen tulosyksikköpäällikkö.

 

Yhteistyöryhmä voi kutsua asiantuntijoita kokouksiin.

Hyvinvointialue vastaa yhteistyöryhmän kokousjärjestelyistä ja tarvittavista sihteeripalveluista. Yhteistyöryhmä kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.

 

 

Aluehallitus on 6.2.2023 (§ 23) päättänyt yhteistyöryhmän perustamisesta. Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyytää toimijoita nimeämään edustajan ja varaedustajan opiskeluhuollon alueelliseen yhteistyöryhmään. Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, yksityisen koulutuksen järjestäjiä ja sivistystoimen ohjausryhmää huoltajien osalta pyydetään

tekemään kutakin toimijatahoa koskeva esitys edustajastaan ja varaedustajastaan yhteistyöryhmässä.

 

Esitykset pyydetään toimittamaan työryhmän sihteerille (jenna.villanen@paijatha.fi)19.3.2023 mennessä: edustaja, varaedustaja ja molempien sähköpostiosoitteet.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus nimeää alueelliseen opiskelijahuollon yhteistyöryhmään edustajaksi sivistystoimenjohtaja Jari von Beckerin ja varaedustajaksi lukion ja yläkoulun rehtori Ari Toropaisen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.