Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palveluvaliokunta
Muistio 21.03.2023/Asianro 13


 

Kansalaisopiston kehittämissuunnitelmat

 

Palveluvaliokunta 21.03.2023 § 13  

95/12.07/2022  

 

 

Valmistelija Kansalaisopiston rehtori Kimmo Yli-Savola, puh. 040 554 6502

 kimmo.yli-savola@iitti.fi

 

Asian selostus      Iitin kansalaisopiston kehittämisohjelma

 

 

 

         Lukuvuosi 2023-2024

 

Lukuvuoden 2023-2024 lyhytkurssien tarjontaa lisätään vastaamaan alueellisesta kysyntää. Tällä tavalla kansalaisopisto vastaa niihin kuntalaisilta tulleisiin odotuksiin ja toiveisin, jotka tulivat esille vuoden 2022 aikana kuntalaisille suunnatussa kyselyssä.

 

Kansalaisopisto ottaa valikoimaan otetaan erilaisia digitalisaatioon liittyviä kursseja. Nämä kurssit ovat toisaalta ryhmäkoulutuksia ja toisaalta yksilölliset tarpeet huomioivat kurssit. Digikoulutuksia pyritään jalkauttamaan myös syrjäkylille esim. kirjastoauton mukana. Jo tänä päivänä kuntalaiset voivat saada digineuvonta ja tukea mm. kirjaston asiakaspalvelupisteestä.

 

     Yksilöllisesti toteutettavia koulutuksia voidaan järjestää myös muissa aineissa kuten musiikissa, kielissä ja erilaisissa käden taitojen koulutuksissa. Kansalaisopiston toimistoon on tullut toivomuksia esim. erilaisten saumurikurssien yksilöllisistä toteutuksista.

 

    Opiston opettajia rohkaistaan suunnittelemaan kurssinsa osaamisperusteisesti. Osaamisperusteisuuden elementtejä toivotaan sisällytettävän esim. kieli- ja musiikinopetukseen. Lisäksi opettajien toivotaan huomioivan opetustilanteissa opetuksen esteettömyys ja saavutettavuus.

 

    Opetuksessa toivotaan huomioitava erilaiset oppijat ja mahdollisia oppimisvaikeuksia omaavat kurssilaiset. Opettajille tarjotaan näihin aihepiireihin liittyvät koulutusta, joka hankitaan ulkopuolisilta kouluttajilta. Koulutusten avulla opettajat voivat kehittää henkilökohtaisia kohtaamis- ja ohjaustilanteita oppimisvaikeuksia omaavien henkilöiden kanssa. Oppilaitos hakee OPH:lta rahoitusta edesauttamaan mm. osaamisperusteisuuden leviämistä Iitin kansalaisopistossa. Hakemus on jätetty määräaikaan mennessä 7.3. 2023.

 

    Opettajia rohkaistaan toteuttamaan koulutuksia myös syrjäkylillä. Tarkoitus on, että kylät säilyvät elinvoimaisina ja kokevat että kansalaisopiston palveluita voidaan saavuttaa myös lähellä asukkaita, ei pelkästään kuntakeskuksessa.

 

    Opiston kevätopetus on päättynyt perinteellisesti huhtikuun lopussa. Tästä käytännöstä voidaan poiketa perustelluista syistä johtuen. Tällaisia poikkeuksellista tarpeita voi olla erilaisilla esittävien taiteiden ryhmillä (näytelmä-, musiikki ja kuorolaulukurssit), joilla on esiintymisiä kesän aikana erilaisissa kuntien tapahtumissa.

 

    Kansalaisopiston ja Iitin kunnan kirjaston yhteistoiminta tiivistyy kirjaston saneerauksen myötä. Kirjaston yhteydessä tehtävässä peruskorjauksessa huomioidaan myös kansalaisopiston tarpeet mm. opetustilojen muodossa. Tarkoitus on, että kirjastossa pystytään toteuttamaan erilaisia yksilö- ja ryhmäopetuksia. Esimerkiksi erilaiset tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät koulutukset pystytään toteuttamaan kirjaston tiloissa

 

     Kirjaston tiloissa voidaan järjestää myös pienimuotoisia yleisöluentoja. Yleisöluentoja on tarkoitus lähettää myös verkkoon opiston YouTube-kanavalla.

 

     Opettajakokouksia järjestetään noin kolme kertaa vuodessa - tarpeen mukaan useamminkin. Syksyn ensimmäinen opettajakokous pidetään syyskuussa 2023. Opettajille viestitään lisäksi noin 1-2 kuukauden välein opettajakirjeellä, joka toimitetaan uuden käyttöönotettavan oppimisympäristön välityksellä.

 

Sähköiset oppimisympäristöt

 

Iitin kansalaisopistossa otetaan käyttöön uudistettu sähköinen oppimisympäristö. Tuntiopettajat koulutetaan oppimisympäristön käyttöön henkilöstökoulutuksissa ja työpajoissa. Samoin opettajilta edellytetään jatkossa sitä, että he suunnittelevat oman kurssinsa jatkossa sähköisesti Hellewi-oppimisympäristöön. Opettajille järjestetään tähän liittyvää koulutusta. Opettajilta edellytetään jatkossa myös sähköisen päiväkirjan pitämistä. Tämä onnistuu vaivattomasti Hellewi-mobiilisovelluksen avulla.

 

Iitin kansalaisopisto ottaa käyttöön vuoden 2024 alussa uuden verkkosivuston. Verkkosivuston avulla oppilaitoksen tunnettavuus ja löydettävyys helpottuu. Oppilaitoksen käyttöön tulee uusi verkkonimi iitinkansalaisopisto.fi

 

Kansalaisopisto käyttää toiminnassa aktiivisesti sosiaalisen median palveluita. Näitä ovat Facebook, Instagram, Twitter ja YouTube. YouTuben avulla voidaan streamata ajankohtaisia luentoja ja tapahtumia verkkoon.

 

         Arviointi

 

Iitin kansalaisopisto kerää vuosittain asiakaspalautetta, jota tullaan käyttämään opiston

toiminnan sekä opettajien opetustyön tukena. Asiakaspalaute tullaan keräämään pääosin Hellewi-ohjelmasta saatavana kyselynä, mutta palautteen voi antaa myös paperilomakkein. Palautteesta saadut tulokset tullaan julkistamaan opiston käytössä olevien sähköisten medioiden välityksellä. Palautetta hyödynnetään seuraavaa lukuvuotta suunniteltaessa.

 

Opettajilta tullaan keräämään palaute lukuvuoden onnistumisesta ja kehityskohteista. Henkilöstön antamalla palautteella pyritään parantamaan heidän työolosuhteitaan.

 

 

 

 

 

 

 

Valiokunnan ohjaus Palveluvaliokunta ohjaa, että kansalaisopiston alkuvuoden kehittämistoiminta on ollut toiveiden mukaista.