Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palveluvaliokunta
Muistio 21.03.2023/Asianro 8


Liite 1 IITIN KUNNAN PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2022

 

 

Ansioituneiden iittiläisten tunnustuspalkinto vuodelta 2022

 

Palveluvaliokunta 21.03.2023 § 8  

139/12.03.01/2022  

 

 

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja: Jari von Becker, puh. 040 483 3732

 jari.vonbecker@iitti.fi

 

Asian selostus Iitin kunta myöntää vuosittain tunnustuspalkinnot ansioituneille iittiläisille henkilöille, rekisteröidylle joukkueelle tai yhdistykselle. Palkittavia voivat olla muun muassa vuoden urheiluteko, vuoden kulttuuriteko, vuoden nuori (urheilu tai kulttuuri) ja vuoden hyvinvointiteko.

 Iitin kunnanhallitus on hyväksynyt 6.6.2022 § 112 ansioituneiden iittiläisten palkitsemissääntöjen uudistuksesta. Palkitsemissäännön mukaisesti kuntalaiset ehdottavat, kenelle Iitin kunnan myöntämä vuotuiset tunnustuspalkinnot kuuluvat. Kuntalaisten ehdottamista palkinnonsaajista Iitin kunnanhallitus päättää palkittavista henkilöistä ja tahoista.

 Kuntalaiset ovat voineet ehdottaa perusteluineen tunnustuspalkinnonsaajaa 12.1.- 13.2.2023 välisellä ajalla klo 16.00 saakka, sähköpostitse Iitin kunnan kirjaamoon tai toimittamalla ehdotus kirjekuoressa Iitin asiakaspalvelupiste Iitti-pisteeseen kunnankirjastolle.

 Ehdotuksia saapui määräaikaan menessä kolme (3) kappaletta.

 Ehdotukset ja palkitsemissäännöt toimitetaan oheismateriaalina esityslistan mukana palveluvaliokunnan jäsenille.

 

 Sivistystoimenjohtaja esittää kunnanhallitukselle palkittavaksi vuoden 2022 iittiläisenä Iitin harrastajateatterin ohjaajat Jan ja Katri Nyqvistin.  Iitin harrastajateatterin kesän 2022 näytelmä Häräntappoase sai paljon positiivista huomiota ja mukana oli iittiläisiä nuoria ja muutoinkin esitykset koostuivat lähestulkoon kokonaan paikallisista näyttelijöistä. Harrastajateatterin esitykset toivat positiivista julkisuutta Iitin kunnalle. Viime vuonna palkittiin liikuntakulttuurin edistämisestä henkilö - tällä kertaa esitetään palkittavaksi ohjaajia Jan ja Katri Nyqvistiä, jotka ovat edistäneet iittiläistä kulttuuria.

 

 

 

 

Valiokunnan ohjaus Palveluvalikokunta ohjaa, että vuoden 2022 iittiläisenä palkitaan Iitin harrastajateatterin ohjaajat Jan ja Katri Nyqvist. Perusteluina valiokuntaa mainitsee Häräntappoase-näytelmän saaman laajan positiivisen huomion mediassa. Lisäperusteluina valintaan vaikuttaa se, että esitykset koostuivat pääosin paikallisista näyttelijöistä.

 

 

 

 

 

 

Ptk tark.