Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 16


Liite 1 Ympäristönsuojelun toimintaohje 14.2.2023 ympäristönsuojelu

 

 

Viranomaislautakunnan toimivallan siirto ympäristönsuojelun viranhaltijalle

 

 

 

Viranomaislautakunta 10.01.2023 § 3 

 

 

 

Valmistelija Ympäristönsuojelutarkastaja: Taru-Tiina Kalliokuusi, puh. 040 559 6498, taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi

 

Iitin kunnanvaltuusto on päätöksellään 15.6.2021 § 27 hyväksynyt hallintosäännön, jossa viranomaislautakunnalle on annettu tehtäväksi ja toimivallaksi päättää niistä asioista, jotka lakien mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, joka ei voi olla kunnanhallitus. Laki ympäristönsuojelun hallinnosta (24.1.1986/64) 5 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät hoitaa kunnan määräämä toimielin, jona ei kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus. Ulkoilulain (13.7.1973/606) 20 §:n mukaisena kunnan leirintäalueviranomaisena ei voi toimia kunnanhallitus.

 

Toimivallan delegointi viranhaltijoille on perusteltua asioiden sujuvan käsittelyn takia. Joissakin asioissa lakisääteiset määräajat edellyttävät nopeaa käsittelyä, mihin lautakunnan kokousaikataulu ei välttämättä sovi. Lisäksi toimivallan delegoinnilla taataan ympäristönsuojelun toimintakyky myös lomien ja muiden virkavapaiden aikana. Merkittävät asiat, kuten ympäristö- ja maa-ainesluvat jäävät lautakunnan päätettäväksi.

 

Iitin kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielin tai viranhaltija voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle, ellei toimivallan siirtoa ole erikseen säännöksillä rajoitettu.

 

Viranomaislautakunta on 21.10.2021 § 12 päättänyt toimivaltansa siirrosta ympäristönsuojelun viranhaltijalle. Tämän jälkeen Heinolan kaupungin organisaatiossa on tapahtunut henkilömuutoksia, joiden takia viranhaltijatason toimivallan vastuuhenkilöitä on muutettava. Lisäksi toimintaohjeeseen on lisätty toimintaa sujuvoittavia toimintavallan siirtoja.

 

Esittelijä Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi

 

Päätösehdotus Viranomaislautakunta päättää delegoida toimivaltaansa ympäristönsuojelun viranhaltijoille esityslistan liitteenä 1 olevan luettelon mukaisesti 1.3.2023 alkaen ja korvata viranomaislautakunnan 21.10.2021 § 12 hyväksymän delegoinnin nyt hyväksytyllä toimintaohjeella.

 

Päätös Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan ja muutettu päätösehdotus jaettiin osallistujille kokouksessa.

Keskustelun kuluessa Reijo Houni ehdotti, että toimintaohjeen kohtia 1.4 ja 1.5 selvennetään. Puheenjohtajan tiedustellessa lautakunta oli yksimielisesti Reijo Hounin tekemän ehdotuksen kannalla.

Puheenjohtaja totesi viranomaislautakunnan päättäneen delegoida toimivaltaansa kokouksessa tehdyin muutoksin 1.3.2023 alkaen ja korvata viranomaislautakunnan 21.12.2021 § 12 hyväksymän delegoinnin nyt hyväksytyllä toimintaohjeella.

 

 

Viranomaislautakunta 14.02.2023 § 16  

264/00.01.01/2023  

 

 

Valmistelija Ympäristönsuojelutarkastaja: Taru-Tiina Kalliokuusi, puh. 040 559 6498, taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi

 

Ympäristönsuojelutarkastaja selvensi pyydetysti viranomaislautakunnan kokouksen 10.1.2023 § 3 liitettä 1 ennen pöytäkirjan tarkastamista 16.1.2023. Viranhaltijoille delegoitavien Ympäristönsuojelulain mukaisista asioista poistettiin kohta 1.4, koska sillä tarkoitettiin samaa asiaa, kuin kohdassa 1.5.

 

Viranomaislautakunnan kokouksen 10.1.2023 pöytäkirjan § 3 ei hyväksytty pöytäkirjantarkastuksessa. Kokouksen toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittu Reijo Houni ilmoitti, että ei hyväksy pöytäkirjaa §:n 3 liitteen 1 osalta.

 

Pöytäkirjan tarkastuksen siirtymisen vuoksi Viranomaislautakunnan toimivallan delegointi viranhaltijoille on päivätty astumaan voimaan 1.4.2023.

 

Viranomaislautakunnan kokouksessa 10.1.2023 § 3 esitetty liite 1 sekä siitä selvennetty versio ovat tämän kokouksen oheismateriaalina. Tarkastettava ja hyväksyttävänä oleva Liitteen 1 versio on tämän pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi

 

Päätösehdotus Viranomaislautakunnan 10.1.2023 pöytäkirjan § 3 tarkastetaan ja hyväksytään kokouksessa litteineen.

 

Päätös Viranomaislautkunta hyväksyi yksimielisesti 10.1.2023 pöytäkirjan § 3 kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirja ja sen liite olivat oikein.

 

Ptk tark.