Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 14


 

 

Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma 2022 ja valvontaohjelma vuodelle 2023

 

Viranomaislautakunta 14.02.2023 § 14  

280/11.00.01/2023  

 

 

Valmistelija Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi,

 taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi, p. 040 559 6498

 

Ympäristönsuojelulain, maa-aineslain ja jätelain mukaisen valvonnan tulee olla säännöllistä ja suunnitelmallista. Ympäristönsuojelu laatii tätä varten vuosittain valvontaohjelman tulevan vuoden tarkastuksista.

 

Valvontaohjelma perustuu Iitin rakennuslautakunnan (10.3.2021 § 20) hyväksymään valvontasuunnitelmaan. Valvontasuunnitelmassa on arvioitu riskien todennäköisyyttä ja seurausten vakavuutta ja luokiteltu kohteet riskin mukaan valvontaluokkiin.

 

Valvontaohjelman mukaisesta säännöllisestä valvonnasta peritään tarkastusmaksuja siten kuin ympäristönsuojelulaissa, maa-aineslaissa ja jätelaissa on säädetty. Iiti

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n sekä jätelain 124 § mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma).

 

Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma on pidettävä ajan tasalla. Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 30 §:n mukaan valvontaohjelmassa on oltava: 1) suunnitelma ohjelmakaudella toteutettavista erityyppisten luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista 2) tiedot muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä 3) kuvaus edellisen kauden valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

 

Esittelijä Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi

 

Päätösehdotus Viranomaislautakunta merkitsee valvontaohjelman toteuman ja vuoden 2023 valvontaohjelman tiedokseen.

 

Päätös Viranomaislautakunta merkitsi päätöehdotuksen mukaisesti valvontaohjelman toteuman 2022 ja valvontaohjelman 2023 saatetuksi tiedoksi.

 

 

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014: 167, 168 §

 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014: 30 §

 Jätelaki: 646/2011: 124 §

 Maa-aineslaki  1981/555: 14, 23 §

 

Liitteet Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma 2022 ja valvontaohjelma vuodelle 2023

Ptk tark.