Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 33 

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten

 

 

 

Kunnanhallitus 06.02.2023 § 35 

 

 

 

Valmistelija Keskusvaalilautakunnansihteeri Henni-Leena Jaakkola, p. 040 194 6048, henni-leena.jaakkola@iitti.fi

 

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 22.-28.3.2023 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 22.-25.3.2023 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 15.3.2023.

 

Vaalilain vaatimukset

 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

 

1)   kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheen-johtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

 

2)   laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Näin tehdään myös tasa-arvolain 4 a §:ää soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

 

Vaalilain 15 ja 16 §:n mukaan vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei saa olla ehdokas eikä myöskään hänen puolisonsa (aviopuolisot sekä avioliitonomaisessa suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät), lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Vaalitoimikunnan toiminnassa ei sovelleta hallintolain esteellisyyssääntelyä.

 

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimeen.

 

Äänestysalueet eduskuntavaaleissa 2023:

001 Kausala (Kunnantalo)

002 Etelä-Iitti (Haapakimolan koulu)

003 Kirkonkylä (Kirkonkylän kylätalo)

004 Pohjois-Iitti (Vuonkosken koulu

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnan sihteerille.

 

Keskusvaalilautakunta antaa kunnanhallitukselle seuraavanlaisen saatteen henkilöiden nimeämistä varten;

 

"Keskusvaalilautakunta korostaa valtuustoryhmien vastuullisuutta niiden esittäessä henkilöitä vaalitoimielimiin siten, että valitut henkilöt ovat antaneet tehtävään suostumuksensa ja he tiedostavat
tehtävän vastuullisen suorittamisen."

 

Valittaviksi ehdotetuilta henkilöiltä vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan tulee kysyä suostumus valintaan ja varmistettava, että heillä on mahdollisuus osallistua toimielimen työhön.

 

Oheismateriaali:

 

Vaalilautakunnat ja vaalitoiminkunta aluevaaleissa 2022

Suostumuslomake vaalilautakunnan/vaalitoimikunnan jäseneksi/varajäseneksi eduskuntavaaleissa 2023

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus asettaa eduskuntavaaleja varten

1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

 Merkittiin, että Atte Savelainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.36 ja toimi siitä eteenpäin puheenjohtajana.

 

Kunnanhallitus 20.02.2023 § 33  

75/00.00.00/2022  

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus asettaa eduskuntavaaleja varten

1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että Eemeli Lehtinen ja Janne Aalto poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Ptk tark.