Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoima- ja resurssivaliokunta
Muistio 23.01.2023/Asianro 3 

 

Avustushaun yleiset periaatteet vuodelle 2023, ERV

 

Elinvoima- ja resurssivaliokunta 23.01.2023 § 3  

40/02.03.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja: Tuomas Rimpiläinen, puh. 040 481 8401, tuomas.rimpilainen@iitti.fi ja hallintosihteeri: Henni-Leena Jaakkola, puh. 040 194 6048, henni-leena.jaakkola@iitti.fi

 

 

Asian selostus Kunnanhallitus on 14.3.2022 § 37 hyväksynyt päivitetyn toiminta-avustusten myöntämisessä noudatettavat yleiset periaatteet.

 

 Iitin kunnan myöntämän avustuksen tarkoituksena on tukea Iitissä järjestettävää monipuolista toimintaa ja edistää iittiläisten harrastusmahdollisuuksia, hyvinvointia ja kulttuurityötä.

 

 Talousarviossa 2023 on varattu eri momenteille avustusmäärärahat seuraavanlaisesti:

 

 - liikuntajärjestöt 25 000 €

 - kulttuuri 29 000 €

 - nuoriso 3 500

 - kunnanhallituksen yleisavustukset 16 000 €

 

 Eri avustusten valmistelun periaatteena on, että hallintopalvelut valmistelee yleisavustukset, vapaa-aikapalvelut liikunta- ja nuorisoavustukset ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut kulttuurin avustukset.

 

 Avustushakemukset vuodelle 2023 tulee jättää 14.4.2023 kello 15 mennessä. Kunnanhallitus päättää avustusten jakamisesta toukokuun loppuun mennessä.

 

 Perusteita, jolla avustusjakoa painotetaan vuonna 2023

 

 - avustettavan toiminnan liittyminen kunnan strategian tavoitteisiin (erityisesti HYTE)

  • Monipuolista (kulttuuri, yhteisöllisyys, liikunta, hyvinvointi) yhdistystoimintaa tuetaan avustuksilla, joiden jakoperusteena on toiminnan linkittyminen kunnan HYTE-työhön ja mittarina on vaikuttavuus.

 

 - Iitissä tapahtuva toiminta

  • Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, seuralle, säätiölle tai järjestölle (yhteisö), jonka kotipaikka on Iitissä tai, jonka säännöllinen toiminta muutoin sijoittuu Iittiin. Mikäli toimintasuunnitelmassa ei ole yhtään Iitin alueella olevaa tapahtumaa ei avustusta myönnetä, kuten ei piiri-/aluejärjestöille tai toimintaa koordinoiville järjestöille)

 

 - jäsenmäärä (iittiläiset eriteltynä), nuorisoavustuksissa nuorten määrä

 

 - kunnan  tapahtumakalenterin käyttäminen toiminnasta ilmoittamiseen

  • Tuen saaja sitoutuu ilmoittamaan toiminnastaan Iitin kunnan tapahtumakalenterin kautta. Tällöin toiminta on löydettävissä ja avointa muillekin kuin rajatulle jäsenmäärälle

 - avustuksien myöntämisessä huomioidaan myös muut mahdolliset Iitin kunnan antamat tuet eli ns. tuplatukea ei myönnetä

 

 - avustuksien myöntämisessä huomioidaan aktiivinen osallistuminen kyläasiainneuvottelukunnan tai vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan

 

 Avustusmäärärahoja on korotettu sopeuttamisohjelmaa edeltävälle tasolle. Avustusmäärärahojen korotus ei tarkoita avustuksien nostamista samalla tavoin kaikille vaan avustussummat jaetaan painotusten mukaisesti mahdollisimman vaikuttavasti.

 

 Oheismateriaalina toiminta-avustusten myöntämisessä noudatettavat yleiset periaatteet (14.3.2022 § 37)

 

 

Valiokunnan ohjaus Hallinto- ja talousjohtaja sekä hallintosihteeri kertoivat avustushaun yleisistä periaatteista sekä perusteita, jolla avustusjakoa painotetaan vuonna 2023.

Valiokunta antoi ohjauksessaan, että myös kesäasukkaat sisällytetään iittiläisten määritelmään jäsenmäärissä.

 

 

 

 

Ptk tark.