Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 21


Liite 1 Sopimus Verkostoperuskoulu-hanke

 

 

Iitin kunnan sitoutuminen Kuntaliiton Verkostoperuskoulu-pilotointisopimukseen vuosina 2023-2024

 

Kunnanhallitus 06.02.2023 § 36  

154/00.01.05/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi

 

 

Sivistysjohtajien seudullinen ohjausryhmä on asettanut tavoitteekseen selvittää kuntien yhteistyön keinoin ratkaisuja Päijät-Hämeen alueen perusopetuksen laatuun, saatavuuteen ja saavutettavuuteen tulevaisuudessa. Mukana ovat kunnat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Seuraavien vuosien väestönkehitys ja aluerakenteen muutokset myllertävät tulevaisuudessa kouluverkkoa. On ennustettu, että koulunsa aloittavien määrä laskee lähivuosina neljänneksen nykyisestä. Päijät-Hämeen kunnissa tilanne näkyy siten, että harvaan asutuilla alueilla syntyy vähän lapsia ja isot kaupungit kuten keskuskaupunki Lahti

 

Päijät-Hämeen alueella kasvattavat ennen kaikkea asukaslukuaan maassamuuton ja maahanmuuton ansiosta.

 

On tunnistettu, että väestön ja lapsimäärän kasvun keskittyminen murto-osaan kuntia lisää paineita koulujen karsimiseen muualla. Tähän haasteeseen vastaamiseen Päijät-Hämeen kuntien sivistysjohtajien ohjausryhmä päätti yhdessä hakea Kuntaliito Verkostoperuskoulu-pilotin kehittämistoimintaan mukaan. Tavoitteena on selvittää, millainen kouluverkkorakenne Päijät- Hämeen alueella on mahdollinen tulevien vuosien väestöennusteiden pohjalta. Toimintasuunnitelmana on rakentaa alueen yhteinen hallittu tiekartta tuleville kouluverkkoratkaisuille.

 

Verkostoperuskoulu-kehittämisellä pyritään myös löytämään toimivia ratkaisuja niin kielten kuin katsomusaineiden opettamiseen yli kuntarajojen, henkilöstön osaamisen jakamiseen ja monipuolisen opetusohjelman saavutettavuuteen. Toimintasuunnitelmana on, että kartoitetaan alueen nykyinen kielitarjonta ja selvitetään millaisia toiveita ja resursseja alueen kunnilla on laajentaa opetustarjontaansa niiden suhteen. Pyritään selvittämään, millaisia mahdollisuuksia on kieli- ja katsomusainetarjonnan laajentamiseksi nykyisestä yli kuntarajojen. Liitteenä on Päijät-Hämeen kuntien ja Kuntaliiton keskinäinen sopimus Verkostoperuskoulupilotoinnista, jonka Päijät-Hämeen sivistys- ja hyvinvointijohtajien valtuuttamana on allekirjoittanut Lahden sivistysjohtaja Tiina Granqvist.

 

Päijät-Hämeen kunnat haluavat tarjota laajan kielitarjonnan ja monipuolisen katsomusaineiden tarjonnan alueen erikokoisten kuntien perusopetuksen oppilaille huolimatta nykyisistä kuntien rajallisista resursseista ja opetushenkilöstön osaamisesta. Tavoitteena on saavuttaa oppilaiden opetuksellinen tasa-arvo seudun kaikissa kunnissa ja opettajien osaamisen hyödyntäminen alueellisesti koko Päijät-Hämeen alueella.

 

Selvitystyö ja pilotointi toteutetaan vuosina 2023-2024.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Iitin kunnanhallitus päättää, että

1) Iitin kunta sitoutuu noudattamaan Päijät-Hämeen kuntien yhteistä Kuntaliiton Verkostoperuskoulu-pilotointisopimusta vuosien 2023-2024 ajan (liitteenä).

2) Iitin kunnan vastuuhenkilönä ja pilotointitoimintaa omassa kunnassa edistävänä henkilönä toimii sivistysjohtaja Jari Von Becker vuosien 2023-2024 ajan, johon työhön kunta myös resursoi vastuuhenkilölle aikaa. Varahenkilönä Ari Koivu.

3) Verkostoperuskoulu-pilotointiin vastuutettu henkilö osallistuu Verkostoperuskoulun yhteisiin tilaisuuksiin hankevuosina 2023-2024 ja työstää oman kunnan osalta suunnitelmien mukaisia tavoitteita ja toimenpiteitä.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.