Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 18


 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

 

Kunnanhallitus 06.02.2023 § 33  

195/02.07.00/2022  

 

 

Valmistelija Varhaiskasvatuspäällikkö Salme Saari, p. 040 550 0257, salme.saari@iitti.fi

 

Kunnallinen varhaiskasvatus on maksullista. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja varatut hoitotunnit ja hoitopäivät.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen

asiakasmaksuista (1503/2016). Laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja

perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Varhaiskasvatuksen

asiakasmaksulain perusteella maksun suuruus määräytyy  varhaiskasvatukseen varatun ajan, perheen koon ja perheen tulojen

perusteella.

 

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen

osalta enintään 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28

euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia

nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa.

Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

 

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n

muuttamisesta (HE 228/2022) astuu voimaan 1.3.2023.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia muutetaan siten, että

varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan nostamalla maksun

määrittämisessä käytettäviä tulorajoja 33 prosenttia.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden ostovoimaa ja tukea pieni- ja keskituloisia lapsiperheitä elinkustannusten ja sähkön voimakkaan hinnannousun vuoksi. Maksuja alentamalla voidaan myös nostaa lasten varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023

 

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta enintään 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

 

Perheet, jotka tarvitsevat lapselleen hoitoa silloin tällöin tai äkillisesti, voivat viedä lapsen tilapäiseen päivähoitoon. Tilapäisen kokopäivähoidon ja osapäivähoidon hinnat:

  • yli 5 tuntia, 30 €/päivä
  • alle 5 tuntia, 15 €/ päivä

 

 

 

 

 

 

Tulorajat

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat lakimuutoksen vuoksi seuraavasti:

 

Perheen henkilömäärä

Tuloraja 1.8.2022 €/kk

Tuloraja 1.3.2023 €/kk

Maksuprosentti

2

2 913

3 874

10,7 %

3

3 758

4 998

10,7 %

4

4 267

5 675

10,7 %

5

4 777

6 353

10,7 %

6

5 284

7 028

10,7 %

 

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 euroa 1.3.2022 lähtien

 

Muutoksen taloudelliset vaikutukset

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen kertymään vaikuttaa varhaiskasvatuspalveluiden käyttö ja palvelua käyttävien perheiden tulotaso. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen muutosten arvioidaan alentavan asiakkaiden maksamaa varhaiskasvatusmaksua. Kuntaliitto arvio muutoksen tarkoittavan koko maan tasolla yli 30 prosentin vähennystä vuoden 2022 arvioidusta asiakasmaksutuotosta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen arvioidaan tulorajojen muutoksen vuoksi pienenevän. Arvio muutoksen vaikutuksesta voidaan tehdä, kun asiakasmaksupäätökset on tehty.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:

1) 1.3.2023 lukien varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) mukainen kuukausimaksu, jonka suuruus kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta on enintään 295 euroa kuukaudessa ja samasta perheestä olevan toisen lapsen osalta enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
2) alin  perittävä kuukausimaksu on 28 euroa.
3) varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain
(1503/2016) mukaiset.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.