Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 9


 

 

Kunnanvaltuuston 13.12.2022 kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 9  

29/00.01.03/2022  

 

Kunnanvaltuuston kokouksen 13.12.2022 pöytäkirja tarkastettiin 19.12.2022 ja pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäville 19.12.2022.

 

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

§ 36 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

§ 37 Iitin kunnan paloasemakiinteistön myyminen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle

§ 38 Iitin kunnan metsästrategian hyväksyminen

§ 39 Teknisen toimialan hankinta- ja palvelustrategia, hyväksyminen

§ 40 Kymen jätelautakunnan lautakuntasopimuksen muuttaminen

§ 41 Kunnanvaltuuston ja -hallituksen ohjeellinen kokousaikataulu 2023 kevät

§ 42 Päijät-Hämeen pelastuslaitos kuntayhtymäliikelaitoksen purkaminen

§ 43 Talousarviomuutokset 3/2022

§ 44 Valtuustoaloite, yksityistiemäärärahojen korottaminen

§ 45 Valtuustoaloite, yksityistieavustusten määrärahan lisääminen 30 000 €

§ 46 Valtuustoaloite, määräaikaisen vuotovesiasiantuntijan palkkaaminen

§ 47 Vastaus valtuustoaloitteeseen, varastorakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen

§ 48 Valtuustoaloite, yleisen uimarannan perustamisesta Veteraanimajan ja Rantamakasiinin välille

§ 49 Valtuustoaloite, Iitin Ravilinnan yleisurheilukentän peruskorjaus

§ 50 Valtuustoaloite, joukkoliikenteen kehittäminen Iitissä

§ 51 Valtuustoaloite, joukkoliikenteen järjestäminen 2023-2024

§ 52 Valtuustoaloite, Miten Iitistä tehdään Päijät-Hämeen maakunnan täysivaltainen jäsen

§ 53 Valtuustoaloite, kokouspalkkioiden myöntäminen vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston jäsenille

§ 54 Valtuustoaloite: kulttuuri- ja hankekoordinaattorin palkkaaminen Iitin kuntaan

§ 55 Valtuustoaloite, avustavien henkilöiden palkkaaminen ikäihmisten kodinhoidollisiin tehtäviin

 

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että

valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että

valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on

viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuusto ei ole kokouksen 13.12.2022 päätöksiä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa ja että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia.
Näin ollen kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston tekemät päätökset täytäntöön.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.