Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 13


 

 

Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi 16.1.2023

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 13  

42/00.01.02/2022  

 

Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi

 

1. Verohallinnon tilitys marraskuulta 2022, ansio- ja pääomatuloverokertymä 1.876.344 €, yhteisöverokertymä 109.213 € ja kiinteistöverokertymä 247.335

 

2. Työllisyyskatsaus marraskuulta 2022, työttömien osuus työvoimasta %: Iitti 8,5, Päijät-Häme 11,4, Lahden seutu 11,2, Kouvolan seutukunta 9,4, Kaakkois-Suomi 10,3, ja koko maa 8,9

 

3. Vuoden 2023 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset, Kunta- ja hyvintointialuetyönantajat KT yleiskirje 29/2022

 

4. Vuoden 2022 yleiskirjeluettelo, Kunta- ja hyvintointialuetyönantajat KT yleiskirje 29/2022

 

5. Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten ja varajäsenten määrääminen, Verohallinto 2.12.2022

 

6. Hämeenlinnan hallito-oikeuden päätös 19.12.2022. Kunnanhallituksen päätös 13.12.2021 § 284 hylätä valittajan tekemän oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä 17.5.2021 § 107, kaavoitusta koskeva valitus Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven rantayleiskaavan muuttamiseksi tilan Kuvaja osalta.

Hallito-oikeus hylkää valituksen.

 

7. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 14.12.2022

 

8. Päijät-Hämeen aluehallituksen kokouspöytäkirja 12.12.2022 (luettavissa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kotisivuilla)

 

9. Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuuston pöytäkirja 2.12.2022

 

10. Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuuston ote 2.12.2022 § 18, toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 ja talousarvion 2023 hyväksyminen

 

11. Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuuston ote 2.12.2022 § 19, Päijät-Hämeen pelastuslaitos kuntayhtymäliikelaitoksen purkaminen

 

12. Päijät-Hämeen liiton maakuntahallituksen ote 20.12.2022 § 173, vuoden 2023 kuntien maksuosuuksien suorittaminen

 

13. Hollolan kunnanhallituksen ote 19.12.2022 § 312, ensihoidon jäsenkuntalaskutuksen oikaisu

 

14. Hollolan kunnanhallituksen ote 19.12.2022 § 313, Ympäristöterveydenhuolto, liikkeenluovutussopimuksen täsmentäminen

 

15. Kymenlaakson Jäte Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 21.12.2022

 

16. Kiinteistönluovutusilmoitukset

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi edellä mainitut kirjelmät ja asiakirjat.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.