Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 141


 

 

Järjestelyerän ja kehittämisrahan jakaminen 2023

 

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 141  

315/01.00.01/2023  

 

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja: Tuomas Rimpiläinen, puh. 040 481 8401, tuomas.rimpilainen@iitti.fi

 

Iitin kunnassa vuodesta 2019 asti valmisteltu tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän päivittäminen on tullut valmiiksi. Kunnan työntekijöiden tehtäväkohtainen palkka tulee perustua tehtävän vaativuuteen. Työ on tehty yhdessä työntekijäjärjestöjen ja työnantajan kanssa työehtosopimuksissa kuvattujen vaativuustekijöiden perusteella. Järjestelmän pohjana on tehtävänkuvaukset ja tavoitteena on järjestelmän avulla saada perusta oikeudenmukaiselle palkitsemiselle, suhteuttaa tehtävien vaativuudet toisiinsa sekä organisoida arviointityöstä vuorovaikutteinen, objektiivinen ja systemaattinen tapa koko organisaatioon.

 

TVA-järjestelmässä jokaiselle tehtävälle muodostuu vaativuusprofiili 12 eri vaativuustekijän pohjalta, jotka ovat kaikille sopimuksittain samat. Vaativuustekijöissä arvioidaan osaamista, vaikutuksia ja vastuuta, yhteistyötaitoja sekä työolosuhteita. Arvioinnissa ovat mukana työntekijä, esihenkilö ja arviointiryhmä. Arviointiryhmässä ovat edustettuna kaikki kunnan työntekijäjärjestöt ja työnantaja. Järjestelmän rakentamisessa mukana on ollut asiantuntijana JopiArvio Oy:stä Gunilla Rantanen.

 

Valmistuvasta TVA-järjestelmästä on järjestetty yleinen henkilöstöinfo 13.3.2023. Työsuojelu- ja yhteistoimintaelin käsitteli ja hyväksyi TVA-työn päättämisen ja järjestelmän käyttöönoton kokouksessaan 25.5.2023. TVA-työtä jatketaan järjestelmän käyttöönoton jälkeen arviointiryhmän työnä vähintään vuosittain, jotta järjestelmä pysyy tasapainossa uusien tehtävien ja työkuvien muutosten vuoksi.

 

TVA-työssä muodostui kuntaan palkkausjärjestelmä, jossa tehtävien vaativuus korreloi tehtäväkohtaisen palkan kanssa. Työssä nousi esiin tehtäviä, joissa nykyinen tehtäväkohtainen palkka on järjestelmän osoittamaa tehtäväkohtaista palkkaa pienempi. Nämä epäkohdat työnantaja haluaa korjata vuoden 2024 loppuun mennessä.

 

Järjestelyerän ja kehittämisraha määräytyy 1.6.2023 alkaen jaettavina erinä sopimuksittain, mutta on kaikissa sama: järjestelyerä 0,7 % ja kehittämisraha 1,2 %.

 

Erät käytetään KVTES:in ja TS:n osalta korjaamalla TVA-työssä esiin nousseita palkkausepäkohtia ja jakamalla jäljelle jäänyt raha prosenttikorotuksena sopimuksittain.

 

OVTES:in osalta erät käytetään OAJ:n paikallisyhdistyksen esitys huomioiden korottamalla joitakin käytössä olevia TVA-lisiä ja jakamalla jäljelle jäänyt raha prosenttikorotuksena.

 

Edellä selostetulla jakotavalla työnantajan tavoite korjata TVA-järjestelmän osoittamat palkkauksen epäkohdat tulevat korjatuksi kokonaisuudessaan jo nyt. Työsuojelu- ja yhteistoimintaelin on hyväksynyt esityksen kokouksessaan 25.5.2023.

OVTES:n osalta TVA-työ paikallisten vaativuustekijöiden määrittelyn päivittämiseksi kokonaisuudessaan jatkuu edelleen.

 

Oheismateriaalina kalvosarja TVA-järjestelmästä sekä yksityiskohtainen esitys järjestelyvaraerän ja kehittämisrahan käytöstä.

 

Kokouksessa on mahdollisuus tutustua järjestelyvaraerää ja kehittämisrahaa koskeviin yksityiskohtaisiin excel-laskelmiin.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy:
1. Iitin kunnan uudistetun tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän käyttöön.
2. Järjestelyerän ja kehittämisrahaerän jakamisen esittelytekstin ja oheismateriaalin mukaisesti.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.