Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palveluvaliokunta
Muistio 14.12.2022/Asianro 40


 

Vireillä olevia asioita

 

Palveluvaliokunta 14.12.2022 § 40  

 

 

Valmistelija                        Sivistysjohtaja Jari von Becker, puh. 040 483 3732, jari.vonbecker@iitti.fi

 

 

Asian selostus                   Vireillä olevia ja ajankohtaisia asioita:

 

  1. Tilannekatsaus: Haapa-Kimolan koulu, rehtori Ari Koivu

 

Haapa-Kimolan koulussa on 60 oppilasta. Koulu on ajanmukainen toimiva kyläkoulu, joka kiinnostaa ja tuo lisää asukkaita. Oppilasmäärä on kehittynyt ennustetta paremmin. Lähivuodet ovat kuitenkin tasaantumisen aikaa ja sen jälkeen oppilasmäärän ennustetaan laskevan.

 

Koulu on perusteellisesti korjattu vuoden 2017 aikana ja vuoden 2022 kiinteistökatselmuksessa koulu onkin todettu siistiksi ja viihtyisäksi, jossa on hyvät tilat toimia. Tosin ilmanvaihdossa on ollut ongelmia.

 

Oppilaiden toiveita huomioidaan mm. ruokahuollossa ja piha-alueen kehittämisessä. Oppilaille on hankittu vaatteiden kuivauskaappi. Koululla järjestetään paljon tapahtumia esim. joulukuussa Tonttu-disko ja Minun joululauluni -joulujuhla. Myös lapsen oikeuksien viikkoa on vietetty. Tarkoitus on järjestää keväällä 2023 oppilashuoltopäivä.

 

Kausalasta on mahdollisuus päästä lyhyellä matkalla pienempään kouluun Haapa-Kimolaan ja päinvastoin, mikä mahdollistaa koulunkäynnin siellä, missä se parhaiten onnistuu.

 

Harmillisena ongelmana Haapa-Kimolassa on jo pitkään ollut tietoverkon osittainen toimimattomuus, joka haittaa toimintaa. Ongelman syytä on etsitty, muttei ole löydetty.

 

 

  1. Sivistysjohtajien ja valio-(lauta-)kunnan puheenjohtajien tapaaminen 14.12. Lahessa

 

 Sivistysjohtaja Jari von Becker ja palveluvaliokunnan puheenjohtaja Ari               Ollikainen osallistuivat yllämainittuun tapaamiseen. Tapaamisesta tuotiin               terveisinä kaksi hanketta:

 

 Verkostoperuskoulu -hanke vuosina 2022-2024

-          tavoitteena on hyödyntää ja kehittää kuntien välisiä yhteistyömuotoja

-          Iitti on sitoutunut olemaan mukana hankkeessa, joka pyörii Lahden vetovastuulla

-          kuntarahat ylittävää koulunkäyntiä esim. Vuolenkoskella

-          jaettaisiin opettajien palkkakustannuksia

 

 Varhaisen puuttumisen malli

-          varhaisen puuttumisen avulla pyritään ehkäisemään poissaolokierteen syntymistä ja siten vähentämään huolta lapsen syrjäytymisestä

-          Wilmaan tulee lisäosa, joka ilmoittaa tietyt kynnykset poissaoloista

-          Päijät-Hämäläinen varhaisen puuttumisen malli on tulossa

-          Lahti on lähtenyt mukaan kansalliseen koulutuksen DigiOne-hankkeeseen. DigiOnen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta (Wilman tilalle).

-          perusopetuslain 26 § täsmentyy 1.8.2023, jolloin pelkkä seuranta ei enää riitä: "Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi perusopetuslain 26 §:n mukaista poissaolojen seurantaa koskevaa säännöstä siten, että opetuksen järjestäjän tulisi perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaolojen seurannan lisäksi myös ennaltaehkäistä ja puuttua poissaoloihin suunnitelmallisesti. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2023."

 

  1. Kansalaisopiston rehtorirekrytointi vireillä

 

-          8 hakemusta tullut, 6 haastatellaan, 3 lisähaastatellaan ja valinta tehdään ensi viikolla             

 

  1. Iitin kirjaston hankesuunnitelmakokous 16.12.2022

 

-          perjantaina 16.12.2022 alkaa suunnittelu

 

  1. Valmiussuunnitelmien valmistelu

 

-          sivistystoimen johtoryhmässä on käyty suunnitelman yleispohja läpi

-          yksiköt tekevät omat suunnitelmansa

-          tekninen johtaja Harri Hoffren vastaa koko kunnan valmiussuunnittelmasta

-          kouluissa joka vuosi käytävä pelastussuunnitelmat ajatuksella läpi

-          pelastussuunnitelmat pitää olla kunnossa

-          myös luottamushenkilöiden ammattitaitoa, tietoa ja taitoa hyödynnettävä

-          huomioitava myös tietoturvahyökkäykset

 

  1. Koulutoimiston ja kansalaisopiston sulkuajat

 

 Koulutoimiston ja kansalaisopiston sulkuajat löytyvät Iitin kunnan  nettisivuilta kuulutuksista:

-          kunnantalot ja kunnan puhelinvaihde ovat suljettuina 23.12.2022 - 8.1.2023

-          koulutoimisto on suljettu 21.12.2022 - 8.1.2023

-          kansalaisopiston toimisto on suljettu 21.12.2022 - 3.1.2023.

 

 

Valiokunnan ohjaus Palveluvaliokunta merkitsi vireillä olevat ja ajankohtaiset asiat tiedoksi               sekä ohjasi, että Haapa-Kimolan koulun sekä sisäinen että ulkoinen               tietoverkko tulee pikaisesti mitata ja tehdä toimenpiteet tilanteen               korjaamiseksi, jotta alueellinen tasa-arvo toteutuu tietoverkkojen               toimivuudessa. Lisäksi palveluvaliokunta ohjasi, että valmiit valmius-              suunnitelmat toimitetaan valiokunnalle, kun ne valmistuvat.