Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 38


Liite 4 Iitin kunnan metsästrategia luonnos 23.11.2022

 

Iitin kunnan metsästrategian hyväksyminen

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 208 

 

 

 

Valmistelija  Tekninen johtaja Harri Hoffren, harri.hoffren@iitti.fi, puh. 040 485 4037.

 

Iitin kunta on laatimassa uutta (ja ensimmäistä) metsästrategiaansa. Laadintatyöhön on kutsuttu metsäasiantuntijaksi Tapio Oy. Strategiatyön laadintaan on perustettu ohjausryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja Jarkko Salonen, hallinto- ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen, tekninen johtaja Harri Hoffren, hyvinvointikoordinaattori Irina Backman sekä paikkatietoinsinööri Maijastiina Lintukangas. Työssä on osallistettu yrityksiä, yhteisöjä, valiokuntia, kuntalaisia ja muita osallisia.

 

Iitin kunta omistaa noin 1 700 hehtaaria metsää. Kunnalla on merkittävä metsäomaisuus ja siihen tulee panostaa, hoitaa järkevästi ja huomioida virkistysarvot. Metsänhoidon tueksi laadittava Iitin metsästrategia toteuttaa osaltaan Iitin kuntastrategiaa. Metsät tarjoavat kunnalle taloudellisten hyötyjen lisäksi monipuoliset mahdollisuudet ulkoiluun ja retkeilyyn, sekä metsien tuottamat hyvinvointivaikutukset vähentävät tutkitusti terveydenhoidon kustannuksia.

 

Metsästrategia sovittaa yhteen metsien hoidon taloudelliset, ilmastolliset sekä luontoon ja virkistyskäyttöön liittyvät tavoitteet. Metsästrategian tavoitteena on tuoda näkyviin omistajan tahtotila, linjata Iitin metsien kestävä hoito pitkällä aikavälillä sekä tuoda selkeästi näkyviin kunnan metsiin liittyvät arvot: talous, virkistys ja luontoarvot. 

 

Iitin metsästrategian 8.11.2022 päivätty luonnos on ollut yleisesti nähtävillä ja kommentoitavissa Iitin kunnan verkkosivuilla 21.11.2022 asti. Lisäksi siitä on erikseen pyydetty sähköpostitse eri sidosryhmiltä kannanottoja.

 

Saatu palaute on käsitelty ohjausryhmässä ja hyödynnetty ehdotukseen.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy Iitin kunnan metsästrategian liitteen mukaisena.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen
yksimielisesti.

 

 

Kunnanvaltuusto 13.12.2022 § 38  

187/00.01.02/2022  

 

Esittelijä kunnanhallitus

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy Iitin kunnan metsästrategian liitteen mukaisena.

 

Päätös Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.