Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 245


 

 

Kunnanvaltuuston 15.11.2022 kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

Kunnanhallitus 12.12.2022 § 245  

29/00.01.03/2022  

 

 

Kunnanvaltuuston kokouksen 15.11.2022 pöytäkirja tarkastettiin 17.11.2022 ja pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäville 17.11.2022.

 

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

31  Iitin kunnan tilaratkaisut

32  Kausalan asemakaavan muutos keskustan alueella (hammashoitola,   Reitala), hyväksymisvaihe

33  Tonttien osien (Kausala K516 t2 ja t4) myyntipäätös, 142-414-1- 783 34  Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit 2023

35  Osavuosikatsaus 1-6 2022

 

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että

valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että

valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on

viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuusto ei ole kokouksen 15.11.2022 päätöksiä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa ja että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia.
Näin ollen kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston tekemät päätökset täytäntöön.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

 

Ptk tark.