Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 228 

Valtuustoaloite, kokouspalkkioiden myöntäminen vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston jäsenille

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 228  

92/00.01.03/2022  

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi ja hyvinvointikoordinaattori Irina Barkman, puh. 0400 932135, irina.barkman@iitti.fi

 

Talousarviomäärärahoja edellyttävät valtuustoaloitteet käsitellään osana vuotuista talousarviokäsittelyä omina pykälinään kunnanhallituksessa. Oletuksena on, että aloitteet voidaan tällöin katsoa loppuun käsitellyiksi, oli kannanotto tarvittavaan määrärahaan myönteinen tai kielteinen sen mukaisesti, miten määrärahavaraukset on sisällytetty seuraavan vuoden talousarvioon tai kuluvan vuoden talousarviomuutokseen.

 

24.5.2022 jätetyssä valtuustoaloitteessa 9 valtuutettua on esittänyt kokouspalkkioiden budjetoimista vaikuttamistoimielimille sekä omien määrärahojen myöntämistä niille.

 

Iitin kunnan vaikuttamistoimielinten osalta on vakiintunnut toimintatapa ollut, että niiden kohtuulliset kokouskustannukset sekä vaikuttamistoimielinten edustajien osallistumis-, matkustus- ja koulutuskustannukset on maksettu vaikuttamistoimielimet asettavan kunnanhallituksen määrärahavarauksesta. Vaikuttamistoimielimet eivät ole itse ilmaisseet tässä käytännössä olleen olennaisia ongelmia, vaikka asiaa koskevia tiedusteluja on tullut yleensä toimikauden ja sitä kautta jäsenten vaihtuessa.

 

Tilanteen selkiyttämiseksi on osana vuoden 2023 talousarvion valmistelua lisätty vaikuttamistoimielimille kustannuspaikka 1210, jolle on kohdistetaan aiempiin vuosiin pohjautuvan arvion perusteella 5000 euron määrärahavaraus. Varaus on yhteinen vanhus- ja vammaisneuvostolle ja nuorisovaltuustolle ja sen tarkoituksea on mahdollistaa aiemman mukaiset kohtuulliset kokouskustannukset sekä vaikuttamistoimielinten edustajien osallistumis-, matkustus- ja koulutuskustannusten korvaukset.

 

Kokouspalkkioiden käyttöönottoa ei tässä vaiheessa esitetä.

 

Kuntalain mukaisena vaikuttamistoimielinten yhteisenä tehtävänä on vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä heidän edustamansa ryhmän hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden ja elinympäristön kannalta. Vaikuttamistoimielimien tarkoituksena ei ole olla esimerkiksi olla olennainen tapahtumajärjestäjä vaan ennemmin intressiryhmiensä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kanava kunnan päätöksentekoon ja osallistumismuotoja ovat mm. lausunnot ja aloitteet.

 

Iitissä vaikuttamistoimielimet on muodostettu varsin laajoina ja mm. vanhus- ja vammaisneuvosto on 9 jäseninen ja kaikilla jäsenillä on varajäsenet. Eri järjestöt nimeävät edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon ja nuorisovaltuusto puolestaan muodostuu kouluilla suoritettavien vaalien perusteella.

Iitin kunta tukee eri järjestöjä avustuksilla, mikä ei ole käytäntönä kaikissa kunnissa. Avustukset huomioon ottaen kokouspalkkioiden maksamisella ei ole toistaiseksi arvioitu olevan osallisuutta lisäävää vaikutusta ja tärkeämmäksi on koettu mm. verkostoitumisen mahdollistava osallistumis- ja matkakustannusten korvaaminen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet ja esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.