Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 221 

Valtuustoaloite, määräaikaisen vuotovesiasiantuntijan palkkaaminen

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 221  

171/01.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Kunnanjohtaja: Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi ja yhdyskuntainsinööri Melina Mallat, puh 040 1535 042 melina.mallat@iitti.fi

 

 

Talousarviomäärärahoja edellyttävät valtuustoaloitteet käsitellään osana vuotuista talousarviokäsittelyä omina pykälinään kunnanhallituksessa. Oletuksena on, että aloitteet voidaan tällöin katsoa loppuun käsitellyiksi, oli kannanotto tarvittavaan määrärahaan myönteinen tai kielteinen sen mukaisesti, miten määrärahavaraukset on sisällytetty seuraavan vuoden talousarvioon tai kuluvan vuoden talousarviomuutokseen.

 

22.2.2022 jätetyssä valtuustoaloitteessa 7 valtuutettua on esittänyt seuraavaa:

 

"Vuotovesiongelman ratkaisemiseksi esitän alan koulutuksen omaavan henkilön palkkaamista tekniselle puolelle määräaikaiseen työsuhteeseen. Perusteet tehtävän vaativuus sekä teknisten palvelujen resurssipula."

 

Iitin kunnassa vesihuoltolaitoksen tehtävistä ja vesi- ja viemäriverkoston operoinnista vastaa Kausalan Lämpö Oy. Vuoden 2022 aikana on valmisteltu yhtiön jakautuminen Iitin vesihuolto Oy:ksi ja Kausalan kaukolämpö Oy:ksi, joista vuoden 2023 alusta vesihuollon tehtävistä vastaa ensiksi mainittu. Tarkoitus on, että vuoteen 2024 mennessä valmistaudutaan vesihuollon siirtämiseen kunnan omaksi toiminnaksi, ja osin tästä syystä Iitin kunnan organisaatioon on perustettu yhdyskuntainsinöörin virka ja se on täytetty vakinaisena lokakuusta 2022 lukien. Yhdyskuntainsinööri osallistuu myös hulevesienhallinnan ja kunnan katuverkon eri hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen vesihuoltoon liittyvien tehtävien lisäksi.

 

Vuotovesien hallinta kuuluu vesihuoltolaitoksen tehtäväkenttään ja hulevesien hallinta puolestaan Iitin kunnalle. Nykyisellään vesihuoltolaitoksessa vuotovesiä kertyy merkittävästi viemärijärjestelmään, vuotovesiprosentin ollessa laskentatavasta riippuen 52 - 105 %. Vastaavalla tavalla puhdasvesiverkoston vuotovesiprosentti on 34 - 47 %. Molemmat ovat Iitissä selvästi normaalitasoa korkeammat ja vaativat toimenpiteitä.

 

Osana kokonaisuutta on myös hulevesienhallinnan kehittäminen, koska hulevedet ovat yksi jätevesiviemäriverkostoa kuormittava tekijä. Kunnassa tullaan jatkossa huomiomaan hulevesien hallinnan suunnittelu ja toimenpiteet osana jätevesiviemärin vuotovesien vähentämisenä.

 

Vesihuoltolaitoksen operoinnissa tavoitteena on konsessiosopimusmalli, jossa Lahti Aquan asiantuntemus ja osaaminen ovat Iitin vesihuolto Oy:n ja jatkossa kunnan käytettävissä ja näin vuotovesien hallintaa ratkotaan yhteistyössä yhdyskuntatekniikan insinöörin sekä yhtiöiden kanssa. Erillisen henkilön palkkaaminen tässä toimintaympäristössä ei ole perusteltua.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet ja esittää valtuustolle, että aloite todetaan loppuunkäsitellyksi

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.