Dynasty tietopalvelu Haku RSS Iitin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty10.iitti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palveluvaliokunta
Muistio 19.10.2022/Asianro 33 

Seudullinen kaavoituspalvelu

 

Elinympäristövaliokunta 06.09.2022 § 31 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

 

Asian selostus Päijät-Hämeen liitto ja asiaan kiinnostuksensa ilmoittaneet kunnat pitivät 24.8.2022 palaverin, jossa keskusteltiin seudullisen kaavoituspalvelun järjestämisestä. Toive kaavoituspalvelun selvittämisestä esitettiin viime keväänä puheenjohtajafoorumissa. Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumi on kuntien välinen yhteistyöelin, joka kokoontuu kerran kuukaudessa keskustelemaan kuntia koskettavista asioista ja pyrkii edistämään kuntien yhteistyötä ja asioiden yhteensovittamista maakunnallisella tasolla. Foorumi koostuu kuntien valtuustojen ja hallitusten 1. puheenjohtajista + kunnanjohtajista sekä maakuntahallituksen pj:stä, maakuntajohtajasta ja  kuntayhteistyöpäälliköstä.

 

 Palaverissa 24.8.2022 Päijät-Hämeen liiton aluesuunnittelujohtaja sekä  Hartolan, Iitin, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän kuntien kaavoitustoimen edustajat kävivät läpi kaavoitusresurssit Päijät-Hämeen kunnissa ja jatkotoimenpiteitä. Palaverissa mukana olleiden kuntien lisäksi myös Asikkala on ilmaissut alustavan kiinnostuksensa seudulliseen kaavoituspalveluun. Yhtenä ratkaisuna seudulliselle kaavoituspalvelulle olisi kuntien yhteisen kaavoittajan palkkaaminen.

 

 Palaverissa käytiin läpi lisäksi seuraavat, oheismateriaaliina olevasta yhteenvedosta ilmenevät, seikat:

 

 Kunnan kaavoitustehtävät, MRL

 . Kunnalla tulee olla käytettävissään alueiden käytön suunnittelun

 tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus.

 . Kunnalla, jonka asukasluku on yli 6 000, tulee olla kaavoittaja, jolla on

 kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys (MRL 20 §).

 . Kaavoittaja voi myös olla kuntien yhteinen tai kunta voi antaa tehtävän

 sopimuksen nojalla toisen kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa

 olevan kaavoittajan hoidettavaksi. Tätä velvoitetta ei voi korvata

 konsultilta ostettavilla palveluilla.

 

 Yhteisen kuntakaavoittajan tehtäviä:

 . Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu

 . Asemakaavojen laatiminen

 . Yleiskaavojen tilaaminen ja suunnittelun ohjaus

 . Maankäytön selvitysten tilaaminen ja suunnittelun ohjaus

 . Yhteyshenkilö maankäytön asioissa; viranomaisyhteistyöhön

 osallistuminen, lausuntojen valmistelu, kaavoitushakemusten

 käsittely, kuntalaisten neuvonta, maankäytön tulevat tarpeet ja

 budjetointivalmistelu päättäjille

 

 Edellytykset ja palkkataso:

 . suunnittelutehtäviin soveltuva korkeakoulututkinto (arkkitehti,

 rakennusarkkitehti, yhdyskuntasuunnittelun tai maanmittauksen DI,

 YAMK, AMK tai maantieteilijä)

 . kaavan laatijan pätevyys ja vankka kokemus maankäytön

 suunnittelusta

 . perehtyneisyyttä rakennussuunnitteluun ja kulttuuriperinnön hoitoon

 sekä kunnan hallintotehtäviin

 ? suunnittelupäällikön tehtävätaso, palkkahaarukka 4 000-5 000 €/kk

 

 

  1. Vaihtoehtoratkaisu

. Sopimus yhteistoiminnasta kuntien ja maakuntaliiton kesken

. Kuntien yhteisen kaavoittajan vastuulle max. 4 kuntaa

. Kunnat kartoittavat tarpeensa

. Laaditaan toimintasuunnitelma (1-3 v.) johon ajoitettu isoimmat

kaavahankkeet, suunnitelmat ja selvitykset. Toimintasuunnitelmaa

tarkistetaan yhteisessä neuvottelussa pari kertaa vuodessa.

. Kunnat maksavat kuukausipalkan ja työvälineet. Perusmaksu +

käytetyt työtunnit/kunta

. Maakunnan liitto tarjoaa työtilan ja säännöllisen työnohjauksen

korvausta vastaan. Yhteistoimintasopimuksessa on määritelty

karkealla tasolla ohjaukseen käytettävä tuntimäärä.

 

 Iitin kunnan edustaja tekninen johtaja Harri Hoffren esitti palaverissa myös vaihtoehtoa, että Päijät-Hämeen liitto olisi yhtenä työnantajana kaavoittajalle. Tällöin kaavoittajalla olisi mahdollista myös huolehtia kuntien asioita maakuntakaavatasolle.

 

 Teknisen johtajan näkemyksen mukaan kaavoitusyhteistyön puitteissa voitaisiin 2 - 4 vuoden sopimuksella ostaa/palkata asiantuntemusta 15-30 % työpanoksella Iitin kunnalle.

 

 Kun asiaa on kunnissa selvitetty ja ohjattu, asia viedään liiton puheenjohtajafoorumiin, josta toive yhteistyömahdollisuudesta lähti liikkeelle.             

 

 Kunnanvaltuuston päätöksen 17.8.2021 § 42 mukaan elinympäristövalio- kunta ohjaa maankäytön ja kaavoituksen kehittämistä yhteistyössä palvelu- ja elinvoima- ja resurssivaliokunnan kanssa. Näin ollen asia käsitellään myös palveluvaliokunnassa sekä elinvoima- ja resurssivaliokunnassa.

 

 Elinympäristövaliokunta antaa ohjauksensa asiassa.

 

 

Oheismateriaali: Yhteenveto "Päijät-Hämeen kuntien yhteinen kaavoittaja 24.8.2022"

 

 

Valiokunnan ohjaus Elinympäristövaliokunta ohjasi, että edellä selostettuun seudulliseen kaavoituspalveluun kannattaa lähteä mukaan.

 

 

Palveluvaliokunta 19.10.2022 § 33  

84/01.01.01/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja: Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

 

 

Asian selostus Tekninen johtaja selostaa asiaa kokouksessa asian aiemman käsittelyn pohjalta.

 

Oheismateriaali:  Yhteenveto "Päijät-Hämeen kuntien yhteinen kaavoittaja 24.8.2022"

 

Valiokunnan ohjaus Palveluvaliokunta ohjasi, että seudulliseen kaavoituspalveluun kannattaa lähteä mukaan.